U bent hier:

Verdienvermogen van Nederland onder druk

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

22/01/2024

Er zijn terechte zorgen over het verdienvermogen van Nederland. Woensdag 24 januari is er een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp. FBNed pleit voor het koesteren en in zijn kracht zetten van familiebedrijven. Dit is in het belang van onze economie en maatschappij.

De toegenomen regeldruk en de marginale belastingdruk die voor ondernemers nu hoger ligt dan voor werknemers zijn onwenselijk. Onze oproep is om het globale evenwicht te herstellen.

Familiebedrijven die lokaal verankerd zijn en juist willen investeren in ons land worden bij overdracht aan de volgende generatie geconfronteerd met een extra onttrekking uit het bedrijf doordat schenk- of erfbelasting moet worden betaald. Het gevolg daarvan is dat het Nederlandse familiebedrijf op achterstand wordt gezet ten opzichte van buitenlandse en beursgenoteerde bedrijven en private equity. Onze oproep is om een gelijk speelveld te creëren voor Nederlandse familiebedrijven, want zo houden we investeringen in ons land.

Een ander zorgpunt is de afnemende innovatie. Op de zogeheten WIPO-innovatieranglijst is Nederland gedaald van de tweede naar de zevende plaats. Onze oproep is om innovatieregelingen, zoals de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de innovatiebox, voorspelbaar en volledig intact te houden en de toegang te verbeteren. 

Leden