U bent hier:

Standpunt inzake aanpakken  opmerkelijke belastingconstructies

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

31/01/2023

Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies gaan aanpakken. In een eerste fase worden opmerkelijke belastingconstructies in kaart gebracht. In het kader hiervan roept het ministerie op om opmerkelijke constructies aan te dragen door middel van een internetconsultatie. FBNed heeft hierop gereageerd. Hoewel FBNed de aanpak van opmerkelijke constructies steunt, zijn wij teleurgesteld dat het kabinet juist twee constructies wil aanpakken die naar onze mening niet opmerkelijk zijn. Namelijk de beperking van de periodieke giftenaftrek en het per definitie aanmerken van verhuurd vastgoed als  beleggingsvermogen.

Leden