U bent hier:

Onze open brief aan informateur Tjeenk Willink

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

22/04/2021

Deze week stuurden we informateur Tjeenk Willink de volgende brief met aanbevelingen omtrent een goed ondernemersklimaat voor familiebedrijven.

Geachte informateur,

In Nederland zijn familiebedrijven verantwoordelijk voor 30% van de werkgelegenheid. Zij dragen voor 25% bij aan het Bruto Binnenlands Product. In totaal is 60% van alle bedrijven met werknemers een familiebedrijf. Met hun focus op continuïteit, lange termijngerichtheid, lokale verbondenheid en ondernemerschap zijn familiebedrijven van cruciaal belang voor onze samenleving.
In deze brief doen wij een aantal aanbevelingen en hopen daarmee een bijdrage te leveren aan het formatieproces en de totstandkoming van een regeerakkoord dat zorgdraagt voor een goed ondernemersklimaat waarin familiebedrijven als werkgever, belastingbetaler en innovator hun cruciale rol kunnen blijven vervullen.

Ondernemingsvermogen maximaal inzetten voor herstel en continuïteit
Nu we langzaam uit de Coronacrisis kruipen is het zaak dat familiebedrijven die geraakt zijn hun weerstandsvermogen weer op orde krijgen en tegelijkertijd kunnen blijven investeren in de toekomst. Het handhaven van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is dan cruciaal.
Het ondernemingsvermogen is productief vermogen en leidt tot belastinginkomsten voor de overheid. Het zwaarder belasten daarvan, zowel ‘going concern’ als bij bedrijfsoverdracht, leidt tot verlies van werkgelegenheid, beperkt innovatiekracht en leidt tot gedwongen verkoop van bedrijven aan veelal buitenlandse partijen zoals recent onderzoek van KPMG heeft laten zien.

Naast crisisherstel ook inzetten op lange termijn investeringen in innovatie en wetenschappelijk onderzoek
De steunmaatregelen kunnen in de kern gezonde bedrijven helpen om goed uit de crisis te komen. Maar als dit gepaard gaat met een langdurig gebrek aan financiële middelen dan is dat een gevaar voor het verdienvermogen. Daarom bevelen wij aan om innovatie te blijven stimuleren met de huidige fiscale instrumenten (zoals de WBSO) en nieuwe initiatieven zoals Invest-NL en het Groeifonds. Maar nog belangrijker is dat de overheid meer investeert in funderend onderzoek. Daarmee blijven we Nederland als kennisland voeden en bieden we de maatschappij voeding voor nieuwe innovaties. Zo kunnen we ook op termijn de uitdagingen in onze maatschappij goed oppakken.

Blijven werken aan een duurzaam, sterk en competitief Europa
De klimaatuitdagingen zijn een onderdeel van de duurzaamheidsuitdagingen die wij als Nederland en als Europa hebben. Familiebedrijven weten als geen ander dat samenwerking, een gelijk speelveld en ruimte voor ondernemerschap zich niet alleen binnen Nederland afspeelt maar vooral in Europa. Daarom bevelen wij aan dat Nederland zich blijft inzetten voor een Europa dat een sterke positie inneemt ten opzichte van andere continenten. Dan bouwen we een duurzame en ondernemende samenleving die qua kennis en cultuur stevig staat en waar (familie-)bedrijven en burgers zich thuisvoelen.

Graag nodigen wij u uit om deze aanbevelingen met ons te bespreken en de visie vanuit familiebedrijven mee te nemen in de komende kabinetsperiode.

Hoogachtend,

A.J. Thomassen
directeur FBNed | Familiebedrijven Nederland

Leden