U bent hier:

Overzicht standpunten politieke partijen

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

11/03/2021

We blijven aandacht vragen voor familiebedrijven omdat de impact van familiebedrijven in Nederland niet bij alle politieke partijen bekend is, getuige de verkiezingsprogramma’s. We hebben de programma’s kort op een rij gezet waar we gekeken hebben naar het erkennen van het belang van familiebedrijven, informatie over de BOR, schenk- en erfbelasting en belasting op vermogen.

Leden