U bent hier:

Wopke-Wiebesfonds zet familiebedrijf buitenspel

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

23/10/2020

Met een investeringsdrempel van € 30 miljoen zet het Wopke-Wiebesfonds familiebedrijven bij voorbaat buitenspel. Terwijl het juist de familiebedrijven zijn die duurzaam investeren voor de lange termijn. In Het Financieele Dagblad betogen wij, Marlies van Wijhe en Albert Jan Thomassen, de spelregels te herzien en familiebedrijven niet uit te sluiten van het Nationaal Groeifonds.

Lees het artikel in Het Finanacieele Dagblad.

Leden