U bent hier:

Keuzes om uit de crisis te komen; versterk de kracht van familiebedrijven

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

01/07/2020

Keuzes om uit de crisis te komen; versterk de kracht van familiebedrijven
Nederland zit in een economische en gezondheidscrisis. Er moeten keuzes gemaakt worden om de crises te boven te komen. Het biedt kansen om onze economie en maatschappij uiteindelijk te versterken. Dan is het van groot belang dat ondernemers en familiebedrijven niet alleen werkgelegenheid kunnen vasthouden maar vooral ook kunnen blijven investeren en innoveren. Het voortzetten van de steunmaatregelen moet ervoor zorgen dat juist familiebedrijven de steun ontvangen die zij straks nodig hebben. Bedrijven die dankzij hun jarenlange of generatieslange opgebouwde weerstandsvermogen de eerste klappen zelf hebben opgevangen. Daarmee blijven banen behouden en blijft er ruimte om te investeren voor de lange termijn.

FBNed heeft een oproep gedaan naar het kabinet en Tweede Kamer-leden met een aantal aanbevelingen hoe we uit de crisis komen en hoe de kracht van familiebedrijven ten volle benut kan worden. In onze gesprekken met politici en beleidsmakers over de huidige crisis zijn dit ook onze uitgangspunten. Lees hier onze oproep.

Leden