U bent hier:

Persbericht n.a.v. Prinsjesdag 2019

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

17/09/2019

N.a.v. Prinsjesdag en de gepresenteerde Miljoenennota heeft FBNed een persbericht verstuurd naar diverse media met de volgende inhoud:

Familiebedrijven en Prinsjesdag
Dit kabinet trekt een wissel op de toekomst van onze samenleving


Het goede nieuws uit de Miljoenennota is dat vooral de middeninkomens erop vooruit lijken te gaan. Het slechte nieuws is dat het kabinet de rekening van deze lastenverlichting voor een groot deel aan het middenbedrijf presenteert, waardoor voornamelijk ondernemers en familiebedrijven getroffen worden. De in het regeerakkoord beloofde lastenverlichting voor het bedrijfsleven van €1,7 mrd wordt nu een lastenverzwaring van €2,4 mrd. Dit trekt een wissel op de toekomst, aldus FBNed | Familiebedrijven Nederland.

Het zijn juist deze bedrijven die zorgen voor groei en behoud van werkgelegenheid en die bovendien een belangrijke bron zijn van innovatie. De Miljoenennota druist op dit punt in tegen de ambitie in het regeerakkoord: Nederland steekt 2,5% van het BBP in innovatie. Dat wordt niet gehaald: we blijven net boven de 2% steken. Innovatiestimuleringsmaatregelen worden niet geoptimaliseerd, zoals de WBSO, of juist zwaarder belast, zoals de innovatiebox waar het percentage stijgt naar 9% belastingheffing. De vennootschapsbelasting gaat minder omlaag dan eerder beloofd, waardoor minder winst beschikbaar is om in innovaties te steken. Naar schatting worden meer dan 50.000 ondernemingen hierdoor geraakt. En goede ideeën, zoals het opzetten van een langetermijn-investeringsfonds, zijn alweer afgezwakt tot onderzoeksprojecten zonder concrete resultaten.
“De ruim 275.000 familiebedrijven in ons land waren in de crisisjaren de stabiele factor door hun langetermijnbeleid en betrokkenheid bij de regio waar ze gevestigd zijn. In plaats van dit te stimuleren worden ondernemers en families opzijgezet. Dat kan niet de bedoeling zijn”, aldus Marlies van Wijhe, voorzitter van FBNed. Door het terugdraaien en vertragen van stimuleringsmaatregelen ontstaat een inconsistent en onvoorspelbaar beleid en dat is juist wat je als ondernemer niet nodig hebt.

Het verdienvermogen van Nederland wordt op de tocht gezet. Electorale afwegingen voor de korte termijn worden geprefereerd boven een consistent en betrouwbaar overheidsbeleid in het belang van ons land en de mensen die er wonen en werken: onze samenleving.

 

Leden