U bent hier:

FBNed position paper inzake UBO-register

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

21/05/2019

FBned is het niet eens met het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukdossier 35 179), waarin de verplichting tot een UBO-register is opgenomen. De minister van Financiën heeft het wetsvoorstel op 3 april 2019 naar de Kamer gestuurd.

Wij steunen het idee dat Europa en ook Nederland beleid en wetgeving ontwikkelen die bijdragen aan een effectieve bestrijding van fraude en witwaspraktijken. Het huidige wetsvoorstel is echter veel te ver doorgeschoten, is een te grote schending van de privacy en treft een grote groep goede burgers. Dat kan niet de bedoeling zijn.

De vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft besloten op 22 mei 2019 een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp ‘UBO-register’. FBNed is gevraagd plaats te nemen aan de ronde tafel en om voorafgaand aan het rondetafelgesprek in het kort schriftelijk onze visie op het onderwerp “UBO-register” te geven.

In dit position paper leggen wij exact uit waarom we het niet eens zijn met het wetsvoorstel.

Leden