U bent hier:

Commentaar FBNed op het wetsvoorstel Wet centraal aandeelhoudersregister (TK 34 661)

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

01/11/2018

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om namens FBNed | FamilieBedrijven Nederland commentaar te geven op het voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (hierna: CAHR) dat op 17 september jongstleden bij de Kamer is ingediend. 

FBNed is de vereniging voor Nederlandse ondernemende families en hun familiebedrijven. Onze leden zijn gezamenlijk goed voor ruim 230.000 banen en dragen voor € 52 miljard bij aan het BNP.

Wij vinden het op dit moment te overhaast, onverantwoord en daarmee ook onverstandig om tot invoering van het CAHR te besluiten. Ons standpunt lichten wij in deze notitie toe.

Leden