U bent hier:

Europa en familiebedrijven - Hoe ziet de toekomst van Europa eruit?

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

13/08/2018

In Nederland worden op 23 mei 2019 de Europese verkiezingen gehouden. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart en diverse politieke partijen zijn bezig hun verkiezingsprogramma’s op te stellen. Een belangrijk thema zal de toekomst van Europa zijn. Hoe ziet die eruit? Wat is van belang voor familiebedrijven om goed te kunnen ondernemen in dat Europa van de toekomst?

FBNed heeft een paper over de toekomst van Europa en familiebedrijven geschreven dat ingaat op deze vragen. Tevens doen wij hierin een aantal aanbevelingen. 

De belangrijkste aanbevelingen voor u op een rij

Familiebedrijven hebben voorkeur voor een Europa dat:

  • Zorgt voor helder Europees beleid dat is uitgewerkt in duidelijke wet- en regelgeving die betrekking heeft op de juiste, voor familiebedrijven belangrijke beleidsonderwerpen: zoals duurzaamheid, veiligheid, mededinging, grensoverschrijdend zakendoen;
  • Werk maakt van een eerlijk, gelijk speelveld, waarin verschillen tussen lidstaten in de implementatie van Europese richtlijnen niet leiden tot oneerlijke concurrentie;
  • Familiebedrijven betrekt bij het opstellen en evalueren van wet- en regelgeving, waarbij niet alleen de consequenties voor het bedrijf maar ook voor de eigenaren zijn meegenomen;
  • Oog heeft voor de lange termijn en werk maakt van institutionele vernieuwing die voorkomt dat Europese politici primair gefocust zijn op kortetermijnwinst gedicteerd door vijfjaarlijkse verkiezingen;
  • Het ‘grotere verhaal’ en de zegeningen van één Europa structureel en goed over het voetlicht brengt.

 

Ons paper over de toekomst van Europa en familiebedrijven leest u hier.

Leden