U bent hier:

Internetconsultatie inzake de 4e anti-witwasrichtlijn

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

05/03/2018

FBNed heeft deelgenomen aan de internetconsultatie inzake de 4e anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018). Onze reactie kunt u hier vinden. (Vanaf deze website kunt u ook doorklikken naar de overige reacties.) 

Met betrekking tot het ongewenste UBO-register is de definitie van ‘de UBO’ van een Stichting Administratie Kantoor (StAK) een belangrijk onderwerp in de Wwft. In de voorgestelde UBO-definitie van stichtingen lijkt een weeffout te zitten, waardoor het onlogisch en onwerkbaar is in de praktijk. 
Wanneer alle certificaathouders als "begunstigden" en daarmee als UBO's aangemerkt zouden worden, zou dat verstrekkende gevolgen hebben voor onze leden en alle familiebedrijven die met een StAK werken. Vanuit privacy-oogpunt, maar ook om praktische redenen is dit zeer onwenselijk en niet te accepteren.

Ook hebben wij een oproep gedaan aan de minister om het openbare gedeelte van het register zo beperkt mogelijk te houden en daar alleen toegang toe te geven als er gedefinieerde zwaarwegende redenen zijn. Tenslotte hebben wij de minister ook verzocht om met zijn Europese collega's de gevaren van het UBO-register voor de privacy van grote groepen burgers te bespreken en te bekijken welke aanpassing van AMLD 5 noodzakelijk is.

Leden