U bent hier:

Huidige zelfstandigheidscriterium MKB-bedrijf benadeelt familiebedrijven t.o.v. private equity

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

28/11/2016

Het is opmerkelijk om te constateren dat familiebedrijven door wet- en regelgeving worden achtergesteld ten opzichte van Venture Capital funds en Private Equity partijen ten aanzien van het investeren in innovatieve bedrijven en start-ups. Wat is er aan de hand? En hoe kijkt FBNed er tegenaan?

MKB-bedrijven en start-ups waarin een familiebedrijf een substantieel deel van de aandelen heeft, komen vaak niet meer in aanmerking voor veel soorten subsidies. Zij voldoen niet meer aan het zelfstandigheidscriterium volgens de definitie van MKB zoals gehanteerd door de Europese Commissie (EC). Een definitie die in Nederland ook gebruikt wordt als beoordelingscriterium door de RVO - de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - die veel subsidieregelingen uitvoert.

In veel van de gevallen is een gelijk percentage aandeelhouderschap door private equity geen beletsel omdat daar in de definitie van de EC een uitzondering voor wordt gemaakt. Gelet op de definitie moet bij de beantwoording van de vraag of een bedrijf zich kwalificeert als MKB-bedrijf niet enkel naar het bedrijf zelf gekeken te worden. Indien het belang van het familieconcern in het bedrijf groter is dan 25% moeten ook de bedrijven binnen het gehele familieconcern in ogenschouw genomen te worden. Een familiebedrijf dat investeert in een MKB bedrijf en daarmee een belang van meer dan 25% verwerft wordt dan als ‘gelieerd’ aangemerkt op grond van de MKB-definitie.

Deze regel zorgt ervoor dat er als het ware (indirecte) dochterbedrijven ontstaan van een (wat groter) familiebedrijf, die vanwege de omvang en het balanstotaal van het familiebedrijf niet kwalificeren als MKB-bedrijf. Als gevolg van het bovenstaande is het voor nieuwe of bestaande bedrijven waarin een familiebedrijf investeert niet mogelijk om van de diverse stimuleringsregelingen en financieringsmogelijkheden gebruik te maken, zoals deze door het RVO worden aangeboden.

Deelnemingen van Venture Capital funds en Private Equity partijen kwalificeren op grond van de Europese definitie onder bepaalde voorwaarden wel als MKB-bedrijf. Ook al is het deelnemende fonds een concern/groot bedrijf. Deze deelnemingen kunnen dus uit dien hoofde wel gebruik maken van de diverse stimuleringsregelingen en financieringsmogelijkheden.

Omdat een familiebedrijf vanuit haar kernwaarden doorgaans wil ondernemen, wordt zij op grond van de huidige regelgeving derhalve uitgesloten. Aan het begrip ondernemen is juist de voorwaarde van een bepaalde mate van zeggenschap (>25%) in de deelneming gekoppeld.

Standpunt van FBNed
Wij willen een gelijk speelveld voor 'Family Equity’, maar nu worden familiebedrijven gedwongen gebruik te maken van ingewikkelde constructies terwijl Private Equity bedrijven geen nadelen ondervinden. Terwijl het juist van belang is dat meer ondernemend kapitaal wordt geïnvesteerd in bedrijven. Door deze regeling ontstaat geen gelijk speelveld en zijn familiebedrijven minder aantrekkelijker als mede-aandeelhouder voor een start-up, scale-up of innovatief MKB bedrijf.
FBNed komt graag in contact met familiebedrijven die bovenstaande problematiek herkennen en er zelf mee te maken hebben (gehad).

Meer weten of herkent u deze problematiek?
Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft uw familiebedrijf een deelneming waarop bovenstaande van toepassing is? Wij horen wij het graag. Neemt u hiervoor contact op met Stefan Tax.

Leden