U bent hier:

UBO-register; bezwaren en handreikingen

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

18/05/2016

Het UBO-register is actueel in politiek Den Haag. Er zijn Kamervragen gesteld en de minister heeft daarop geantwoord. FBNed heeft een notitie geschreven om inzicht te geven in de stand van zaken en de zorgen die er leven. Het UBO-register leeft onder onze leden. Er is grote bezorgdheid over privacy en veiligheidsrisico’s. Deze zorgen begrijpen wij en zijn terecht.
In deze notitie beschrijven wij dat we het doel van het UBO-register - bestrijden van  witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering - ondersteunen.

Wij willen ook dat het UBO-register een adequaat middel is, maar zonder dat er sprake is van onwenselijke en onbedoelde gevolgen voor de familiebedrijven en de families achter de familiebedrijven. Gezien het maatschappelijke en economische belang van familiebedrijven voor Nederland is dit voor ons land ook niet goed.
In de notitie zetten wij de bezwaren op een rij en geven wij een aantal handreikingen, zoals het heroverwegen van een besloten register en het uitsluiten van de STAK, naar het Ministerie van Financiën.
FBNed blijft met het Ministerie in gesprek en wij zijn het Ministerie ook erkentelijk dat zij FBNed ziet als partij die de belangen van familiebedrijven vertegenwoordigt.
Lees hier de hele notitie.

Leden