U bent hier:

De rol van familiebedrijven in het nieuwe betaalme.nu initiatief

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

29/02/2016

Eind 2015 is het initiatief ‘betaalme.nu’ gelanceerd. Het is een initiatief van de Supply Chain Finance Community, dat steun krijgt vanuit het ministerie van Economische Zaken (EZ). Binnen het initiatief Betaalme.nu wordt samengewerkt met grote bedrijven die vrijwillig toezeggen mkb-ers sneller te betalen. FBNed staat positief tegenover dit initiatief.

Veel MKB ondernemers moeten lang wachten voordat zij hun facturen betaald krijgen door de grotere bedrijven waarvan zij toeleverancier zijn. Aangezien dit vaak daadwerkelijk tot liquiditeitsproblemen leidt voor MKB-ondernemers, is er onder andere vanuit het ministerie van EZ aandacht gekomen voor dit probleem.

Door snellere betaling kunnen kleine en middelgrote ondernemingen makkelijker aan liquiditeit komen. Dat zal een impuls geven aan hun investeringen en leiden tot een sterker MKB, zo is de verwachting.

Betalingsgedrag bij familiebedrijven

Familiebedrijven spelen een bijzondere rol bij dit probleem omdat zij zowel tot het MKB als tot de grotere ondernemingen behoren. In Nederland is 69% van alle bedrijven een familiebedrijf. Een groot gedeelte van deze familiebedrijven valt onder de noemer MKB. Maar van de ‘grote bedrijven’ is ook ruim 27% een familiebedrijf.

Juist de familiebedrijven (ook beursgenoteerde) hebben het initiatief van betaalme.nu direct vanaf het begin ondersteund. Zij beseffen dat het tijdig betalen gewoon goed ondernemerschap is: goed met elkaar om gaan.
In de praktijk zien we dat hoewel (nog) niet alle familiebedrijven zijn aangesloten zijn bij dit goede initiatief, zij wel kortere betalingstermijnen realiseren. Een mooi voorbeeld is het grote familiebedrijf AFAS met een gemiddelde betalingstermijn van nog geen 13 dagen. Rekeningen die digitaal binnenkomen worden zelfs binnen 5 dagen betaald. De ervaring binnen onze eigen vereniging is dat ruim 60% van de aangesloten familiebedrijven binnen 30 dagen betaalt.

Standpunt FBNed

Wij vinden het teleurstellend dat dit initiatief nodig is, omdat tijdig betalen de norm hoort te zijn. Tijdig betalen is maatschappelijk verantwoord ondernemen en gelukkig onderscheiden familiebedrijven zich daarin in positieve zin van veel andere bedrijven. 

Onze vereniging, FBNed | Familiebedrijven Nederland, behartigt de belangen van ruim 150 middelgrote en grote familiebedrijven in Nederland. Wij zijn blij met dit initiatief. Zowel voor de familiebedrijven in het MKB die de vruchten plukken van beter betaalgedrag als voor de grote familiebedrijven die tijdig betalen als norm hanteren.

Leden