U bent hier:

Own-initiative report over familiebedrijven geaccordeerd door Europees Parlement

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

15/10/2015

Het Europees parlement heeft op 8 september 2015 een “own-initiative report” over familiebedrijven in Europa geaccordeerd. Het rapport is uiterst belangrijk voor de familiebedrijven in Europa aangezien het formele politieke erkenning van het belang en de bijdrage van de familiebedrijvensector binnen de Europese economie aangeeft. Het wijst ook op de uitdagingen voor familiebedrijven die geadresseerd moeten worden door beleidsmakers. Het rapport is een waardevol middel om de Europese Commissie en de lidstaten tot actie aan te zetten.

Zaken die in het rapport onder andere aan de orde komen zijn:

  • Een oproep aan de Europese Commissie om meer te communiceren over de rol van familiebedrijven bij het stimuleren van economische groei in Europa. (Het rapport erkent dat familiebedrijven voor het merendeel van de werkgelegenheid in de particuliere sector zorgen.)
  • De oproep aan de Europese Commissie om een goede definitie van familiebedrijven te ontwikkelen en de oproep om een adequate financiering van doorlopend onderzoek naar familiebedrijven te realiseren.
  • De oproep aan lidstaten om de wettelijke regelingen voor overdracht van familiebedrijven te verbeteren.
  • De oproep aan lidstaten om de impact van hun fiscale regelgeving op de financiële structuur en het investeringsniveau van bedrijven te bestuderen.
  • De oproep aan de Europese Commissie tot de introductie van een familiebedrijventest die gebruikt kan worden om het effect van nieuwe regelgeving voor familiebedrijven vooraf te toetsen.

FBNed vindt, net als European Family Businesses (EFB), dat dit rapport de Europese Commissie moet wakker schudden, zodat zij meer gaat doen voor familiebedrijven. Dankzij dit rapport bestaat er een sterkere, bredere en vernieuwde politieke wil voor actie voor de erkenning en ontwikkeling van de familiebedrijvensector in Europa. FBNed blijft met EFB de Europese Commissie met belangstelling volgen en houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen vanuit Europa.
European Family Business heeft een briefing gemaakt over het rapport. Wij voegen deze hieronder in pdf formaat bij.

Briefing EFB (pdf 305Kb)

 

Leden