U bent hier:

Financieringsproblemen. Hoezo?

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

01/12/2014

Er breken interessante tijden aan voor familiebedrijven. ‘Access to finance’, met name voor het MKB familiebedrijf, is een actueel thema dat ook politieke aandacht krijgt. Van oudsher financieren ondernemende families groei, innovatie en werkkapitaal door de winst in de onderneming te laten of door een beroep te doen op bancaire financiering. Beide financieringsbronnen hebben de afgelopen jaren zwaar onder druk gestaan. Maar oude tijden zullen niet meer herleven nu het weer wat beter gaat met de economie. Financieringsproblemen lijken een structureel karakter te krijgen.

De twee financieringsbronnen zoals hierboven genoemd zijn juist voor familiebedrijven heel belangrijk omdat het de ondernemer en zijn/haar familie in staat stelt zeggenschap en daarmee vrijheid van handelen te behouden. Voor een ondernemer is dat een groot goed en het is een belangrijke succesfactor. Steeds vaker hoor ik familiebedrijven zeggen dat ze geen bancaire financiering meer kunnen krijgen. Juist nu de markt weer aantrekt en ze behoefte hebben aan werkkapitaal of groeikapitaal geeft de bank niet thuis. Dezelfde bank waar zij soms al generaties lang bankieren. Het familiebedrijf kampt dus met een financieringsprobleem.

Aan de andere kant hoor ik dat er heel veel kapitaal beschikbaar is, het ligt klaar om verstrekt te worden aan ondernemers met goede plannen, maar toch gebeurt het niet.

De interessante vraag is dan ook: wat is er aan de hand met het familiebedrijf?

Zij presteren over het algemeen beter dan andere ondernemingen, zijn innovatief, gericht op de lange termijn, dragen bij aan groei en behoud van werkgelegenheid en conservatief gefinancierd. Alle seinen op groen voor kapitaalverstrekkers om geld in familiebedrijven te steken, of het nu vreemd of eigen vermogen is.

Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat het financieringslandschap structureel is veranderd. Bankfinanciering zal niet meer zo voor de hand liggend en makkelijk zijn als in het verleden. Familiebedrijven die geen vreemd vermogen kunnen aantrekken hebben ook andere opties. Denk aan ondernemende families die family equity beschikbaar stellen en zich als lange termijn en betrokken aandeelhouder opstellen. Maar ook steeds meer private equity partijen worden flexibeler in de termijn en voorwaarden waarop zij willen participeren. Ook zij ontdekken dat als je de ondernemende familie laat ondernemen en hen met kapitaal en  expertise bijstaat, dat het vaak een uitstekende investering is, op korte en langere termijn.

Voor familiebedrijven is er dus eigenlijk geen financieringsprobleem. De mogelijkheden zijn alleen maar toegenomen. Ondernemers en hun opvolgers weten die kansen vast wel te pakken.

Deze column verscheen in de Fambizz Post van november 2014, geschreven door Albert Jan Thomassen

01-12-2014

Leden