U bent hier:

Doe mee aan onderzoek

Meer kennis over familiebedrijven is van groot belang om effectief het bedrijfslevenbeleid te beïnvloeden en zo een goed ondernemingsklimaat voor familiebedrijven te stimuleren. FBNed nodigt je uit om mee te werken aan onderzoek. Dat helpt ons in de belangenbehartiging en anderen aan inzichten.

Oproep: neem deel aan onderzoekspanel familiebedrijven

Om de aandacht voor familiebedrijven uiteindelijk te laten uitmonden in goed overheidsbeleid is het van groot belang dat er meer data beschikbaar komen vanuit de familiebedrijven zelf. Een initiatief dat daar goed op inspeelt is het Familiebedrijven-onderzoekspanel van RSM-Nyenrode onder leiding van Prof. Roberto Flören.

FBNed roept familiebedrijven op om deel te nemen aan dat onderzoekspanel. Concreet betekent het dat je eens per drie maanden een online-vragenlijst invult. Bij de eerste keer deelnemen stellen de onderzoekers een aantal extra vragen voor het verzamelen van basisgegevens. De gegevens worden anoniem verwerkt conform de protocollen van Nyenrode Business Universiteit en de AVG.

Als je wilt deelnemen aan het Familiebedrijven-onderzoekspanel van RSM-Nyenrode stuur dan een mail naar Prof. Roberto Flören. Je ontvangt dan een persoonlijke code, toegang tot de eerstvolgende vragenlijst en een nadere uitleg over de werking.

Opvolgers gezocht voor interview overdracht familiebedrijven

Carmen Brouwers studeert aan de Universiteit van Maastricht. Momenteel is zij bezig met het schrijven van haar thesis voor haar master "International Business- Entrepreneurship & Business Development.’’ Zij doet onderzoek naar de overname van familiebedrijven: welke moeilijkheden (challenges) zoons/dochters ervaren wanneer zij het bedrijf van hun ouders overnemen, hoe zij deze ''challenges'' hebben overwonnen en of zij ook bepaalde kansen hebben ondervonden wanneer zij het familiebedrijf overnamen van hun ouders.

De volgende participanten worden gezocht:

  • Een dochter die het bedrijf van haar ouders heeft overgenomen, niet langer dan drie jaar geleden;
  • Een dochter die momenteel in het overnameproces zit; d.w.z. de “beginnende fases’’ van het overname proces;
  • Een zoon die het bedrijf van zijn ouders heeft overgenomen, niet langer dan drie jaar geleden.

Het interview zal in april plaatsvinden, telefonisch of via zoom, en zal niet langer dan 45 minuten duren.
Herken je je in bovenstaande criteria? Neem dan contact op met Carmen.

Leden