U bent hier:

Overheid versimpelt schenken vanuit bedrijf

21/12/2023

Goed nieuws voor goede doelen. Vanaf 1 januari 2024 kunnen (familie)bedrijven zonder de huidige ingewikkelde fiscale constructies hun ondernemingsvermogen omzetten in maatschappelijk vermogen d.m.v. een schenking aan een erkende ANBI.
Dit volgt op de goedkeuring van het Belastingplan 2024 door de Eerste Kamer op dinsdag 19 december. Brancheorganisaties FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) en FBNed zijn verheugd met de maatregel, nadat we de afgelopen maanden telkens de grote maatschappelijke waarde van schenkingen vanuit bedrijven bij overheid en parlement hebben benadrukt.

Het Belastingplan 2024 zorgt ervoor dat de Belastingdienst een schenking vanuit een bedrijf niet langer aanmerkt als een verkapte winstuitdeling waarover belasting betaald dient te worden die de overheid vervolgens via de giftenaftrek weer terugstort. Een ingewikkelde constructie die het schenken vanuit bedrijven onnodig fiscaliseerde en drempels opwierp. Deze situatie werd verergerd door de vorig jaar ingevoerde beperking van de periodieke giftenaftrek.

“De beperking zorgde simpelweg tot minder nieuwe vermogensfondsen en tot minder giften aan bestaande fondsen”, zegt FIN-directeur Siep Wijsenbeek. “En daarom tot minder geld voor de hele filantropie. Want die vermogensfondsen geven op hun beurt aan goede doelen, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven.”

Een inventarisatie van de FIN en partnerorganisaties bracht de omvangrijke maatschappelijke schade van deze combinatie aan het licht. Grote giften vanuit bedrijven werden stopgezet of verminderd, resulterend in een cumulatieve schadepost voor goede doelen van meer dan € 150 miljoen alleen al in 2023.

FIN en FBNed hebben gezamenlijk dit probleem besproken met de overheid en politiek. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de vereenvoudiging in het Belastingplan. Bedrijfskapitaal omzetten in maatschappelijk kapitaal is vanaf 1 januari 2024 daarmee eenvoudiger en overzichtelijker geworden. Goed nieuws voor de filantropie, aangezien schenkingen uit het bedrijfsleven en dan met name vanuit de familiebedrijven een belangrijke financieringsbron zijn voor de filantropie.

De filantropische sector, van armoedebestrijding tot cultuur, internationale samenwerking en gezondheidszorg, verwelkomt het terugdringen van deze onnodige regeldruk als een kans voor bedrijven om nog effectiever bij te dragen aan goede doelen. “In 2024 verwachten we dat veel meer dividenduitkeringen vanuit het familiebedrijf rechtstreeks naar goede doelen gaan waardoor ondernemingsvermogen omgezet wordt naar maatschappelijk kapitaal” zegt Stefan Tax van FBNed. "Familiebedrijven willen op deze manier een nog positievere impact op onze samenleving maken."

Leden