U bent hier:

Reactie FBNed consultatie van de Wet werkelijk rendement box 3

06/11/2023

Het kabinet wil het box-3 stelsel aanpassen. In het conceptwetsvoorstel staat het werkelijk rendement centraal.  Als hoofdregel wordt voorgesteld om de vermogensaanwasbelasting in te voeren. Voor familiebedrijven geldt als uitzondering op de hoofdregel een vermogenswinstbelasting. Op het eerste gezicht lijkt dit goed nieuws maar met de voorgestelde wettekst wordt dit niet bereikt.

Het ministerie heeft middels een internetconsulatie om input gevraagd. FBNed heeft hierop gereageerd.
Met al onze ervaring en kennis over familiebedrijven kan naar onze mening geen familiebedrijf aan de opgenomen definitie voldoen, waardoor op basis van het huidige conceptwetsvoorstel de vermogensaanwasbelasting voor elk box 3-belang in een familiebedrijf zal gelden.

Leden