U bent hier:

Versobering van bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) deels van tafel

27/10/2023

De aangekondigde verlaging van het vrijstellingspercentage voor de schenk- en erfbelasting van 83% naar 70% is van tafel. De Tweede Kamer heeft donderdag een amendement aangenomen om het percentage terug te brengen naar 75%. Hiermee blijft de BOR op dit punt grotendeels in stand.
FBNed heeft vanaf het begin gepleit om het percentage niet te verlagen, ook om in Europa niet verder op achterstand te komen staan. Een goede BOR voorkomt dat ondernemingsvermogen uit de onderneming moet worden gehaald. Dat borgt de continuïteit bij overdracht aan de volgende generatie. 

Overige verbeteringen

Voor oude familiebedrijven en bedrijven met veel familiale aandeelhouders is het goed nieuws dat de zogenaamde verwateringsregeling vervalt. Als een individueel familielid minder dan 0,5% aandelen heeft maar deze heeft verkregen middels schenking of vererving uit een aanmerkelijk belang dan wordt de BOR wel van toepassing.
De bezits- en voortzettingseis wordt versoepeld zodat bedrijven flexibel kunnen blijven ondernemen. Deze maatregel zal per januari 2026 ingaan. FBNed is betrokken bij de uitwerking. Verder vervalt de dienstbetrekkingseis, waardoor je niet meer drie jaar op de loonlijst hoeft te staan om in aanmerking te komen voor de BOR.

Ook versoberingen

Het Belastingplan bevat per 2025 of 2026 ook enkele versoberingen. Zo wordt er een leeftijdsgrens van 21 jaar ingevoerd voor toepassing van de BOR op schenkingen van aandelen. Daarnaast verdwijnt de 5% doelmatigheidsmarge, waardoor minder ondernemingsvermogen dat tijdelijk liquide is onder de BOR valt.
Echt teleurstellend is dat de BOR niet meer van toepassing is op ondernemend vastgoed dat verhuurd wordt aan derden. Deze maatregel is te rigoureus: het legt een grote claim – en daarmee een continuïteitsrisico – op familiebedrijven die echt ondernemen met vastgoed. Als gevolg hiervan zal er minder vastgoedontwikkeling zijn en zal meer vastgoed in buitenlandse handen komen. We blijven ons inzetten om tot een intelligente en eerlijkere maatregel te komen.

De aanpassingen in de BOR door de Tweede Kamer zijn pas definitief als ook de Eerste Kamer voor het Belastingplan 2024 heeft gestemd.

Leden