U bent hier:

Europese rechter verklaart openbaar UBO-register ongeldig

22/11/2022

Het Hof van Justitie van de EU heeft een dikke streep gezet door de openbare toegankelijkheid van het UBO-register. De toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijk begunstigden is een ernstige aantasting van de privacy. Het doel van deze regeling - de bestrijding van witwassen - rechtvaardigt deze inbreuk op de privacy niet, aldus de hoogste Europese rechter. 

Voor Nederland betekent dit dat het UBO-register per direct niet meer openbaar toegankelijk mag zijn. FBNed | Familiebedrijven Nederland heeft altijd kritiek geuit op het UBO-register. Het is een te grote inbreuk op de privacy van aandeelhouders. De openbaarheid is niet nodig voor de bestrijding van fraude en witwassen. De stichting Privacy First heeft dit in Nederland vorig jaar al bij de rechter neergelegd, maar kreeg toen geen gelijk. De Europese rechter is het dus niet eens met de Nederlandse rechter en heeft anders geoordeeld. Het is nu zaak, aldus FBNed, dat de minister van Financiën zo spoedig mogelijk het Nederlandse UBO-register aanpast. Het Nederlandse UBO-register is direct gesloten en kan momenteel niet geraadpleegd worden.

(Het persbericht van het Hof van Justitie staat hier)

Voor meer informatie en een toelichting van het standpunt van FBNed kun je contact opnemen met Albert Jan Thomassen.

Leden