U bent hier:

De wederkerigheid van de economie

17/02/2022

In samenwerking met het Center for Economics and Mutuality (CEM) organiseerde FBNed eind vorig jaar een rondetafelgesprek met als onderwerp: ‘De wederkerigheid van de economie’. Dit actuele thema speelt een grote rol in de economische en maatschappelijke ontwikkelingen, waarin ook familiebedrijven hun koers moeten kiezen. Gastspreker professor Bruno Roche is pleitbezorger en grondlegger van de economie van wederkerigheid.

Praktisch toepasbaar; de Purpose-scanner
De economie van wederkerigheid is niet alleen een mooi idee. Het is ook praktisch toepasbaar. De organisatie van Roche, de Economics of Mutuality (EoM) Foundation, werkte aan de ontwikkeling van een purpose-scanner, die helpt bij het stellen van de goede vragen. Deze scanner is nu gereed en geeft handvaten om te ondernemen volgens de principes van de economie van de wederkerigheid.
Klik hier voor de presentatie over de purpose-scanner met ook informatie om de scanner te ontvangen.

Center for the Economics of Mutuality
Het CEM wil een duurzamer, purpose-gedreven vorm van bedrijfsvoering promoten die gebaseerd is op het principe van wederkerigheid. Een bedrijfsvoering die goed is voor de mens, de samenleving, het milieu en voor het bedrijf. De economie van wederkerigheid is niet nieuw. Er is nu een groeiende waardering ontstaan voor het feit dat het toepassen van principes van de economie van wederkerigheid in bedrijven leidt tot bedrijven die op een verantwoordelijke, wederkerige manier functioneren. Het centrum wil helpen een ‘community’ op te bouwen in Nederland van bedrijven die deze manier van bedrijfsvoering toepassen.

CEM en Familiebedrijven
De afgelopen 10 jaar heeft Oxford University Business School, samen met de Mars Catalyst Denk Tank, uitgebreid onderzoek gedaan naar het toepassen van de economie van wederkerigheid principes in meer dan 40 multinationals wereldwijd. Deze resultaten zijn zeer veelbelovend en laten zien dat er sterke bedrijven kunnen worden gebouwd die goed zijn voor mens, milieu en het bedrijf. Gezien dat in elk land familiebedrijven de ruggengraat van de economie vormen wil het CEM dit onderzoek in Nederland uitbreiden naar familiebedrijven.

Executive Education Cursus (Ontwikkeling 2022-2024)
In het najaar 2021 is het CEM een samenwerking aangegaan met de Rotterdam School of Management met als doel, een Online Executive Education cursus te ontwikkelen voor CEO’s en de managementteams van familiebedrijven. Het doel: Het toerusten van managementteam om de economie van wederkerigheid principes toe te passen in hun eigen bedrijven. Ook moet zo de kloof tussen theorie en praktijk overbrugd worden. Om dit voor elkaar te krijgen zal er een onderzoeker in dienst worden genomen voor een termijn van twee jaar. CEM is bezig om de financiering van deze onderzoeker rond te krijgen.  

Meer informatie
Als je naast het uitproberen van de purpose-scanner nog vragen hebt of meer informatie wilt ontvangen kun je rechtstreeks met het CEM contact Center for Economics and Mutuality opnemen of met Stefan Tax van FBNed.

Leden