U bent hier:

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

17/02/2022

CSRD - In april 2021 nam de Europese Unie de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) aan. In deze wet staat dat bedrijven met 250 of meer medewerkers vanaf 2024 verplicht zijn te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.
De CSRD is een voortvloeisel van eerdere ontwikkelingen in Europa; onder andere het Klimaatakkoord in Parijs en de adoptie van de Sustainable Development Goals in 2015, maar ook van de Green Deal. Er zijn ook al verschillende methodieken beschikbaar om als bedrijf je duurzaamheidsinspanningen te meten en de voortgang te monitoren. Zoals vaker met nieuwe ontwikkelingen dienen de verschillende zich uit te kristalliseren tot een standaard. De huidige methodes zijn namelijk onvoldoende vergelijkbaar en compleet. Er is door overheden en instituties als de EU, UNCTAD en ISAR hard aan gewerkt om dit te verbeteren, met als resultaat de CSRD.

Voor wie

In eerste instantie is de CSRD bestemd voor alle beursgenoteerde ondernemingen en bedrijven die aan twee van de drie volgende criteria voldoen:

  • > 250 FTE
  • > 20 miljoen balanstotaal
  • > 40 miljoen omzet

Dit geldt voor ongeveer 3500 bedrijven in Nederland.

Concreet heeft de richtlijn drie doelen:

  • Transparantie en inzicht vergroten.
  • Verbreden focus naar duurzaamheidsrisico’s en kansen.
  • Stimuleren van strategieontwikkeling om prestaties te verbeteren.

De CSRD is momenteel nog niet verankerd in wetgeving. Er wordt nog onderhandeld over de inhoud en de timing. Volgens de huidige planning gaat de CSRD vanaf 2024 in en dat betekent dat ondernemingen al in 2022 moeten starten met de voorbereiding, om per 1 januari 2023 te kunnen meten.

Extra informatie over dit onderwerp

Op de website van Grant Thornton zijn verschillende artikelen te vinden over CSRD:

Tijdens een gesprek met onze leden werden vragen gesteld over frameworks en/of voorbeelden. Een standaard framework is er niet. Grant Thornton maakt deze op maat voor bedrijven, doorgaans in Excel. Je kunt bij Emma Verheijke terecht voor specifieke vragen. Ze kan dan voorbeelden laten zien van andere organisaties.

MVO Nederland biedt een MVO risicochecker, waarmee je risico’s in kaart kunt brengen met betrekking tot buitenlandse handel. MVO Nederland biedt grote bedrijven (>250 medewerkers) de mogelijkheid om samen aan de slag te gaan met CSRD via een ‘Community of Practice’. Meer informatie is hier te vinden.
Voor vragen aan MVO Nederland kun je contact opnemen met Erwin van Overbeek.

Family Business Sustainability Indicators tool
FBN-international is een samenwerking aangegaan met UNCTAD om familiebedrijven manieren en middelen te bieden om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsstrategieën. Het FBSD-programma omvat onder meer de duurzaamheidsbelofte van familiebedrijven (‘the Pledge’) en de rapportagetool ‘Family Business Sustainability Indicators’. Aan de hand van heldere omschrijvingen kunnen familiebedrijven de duurzaamheidsprestaties beoordelen en hun vooruitgang meten en bijhouden rondom thema’s die zijn afgestemd op de SDG’s. De rapportage over deze indicatoren brengt potentiële risico- en kansengebieden aan het licht en biedt een sjabloon voor meetbare, vergelijkbare en transparante interne en externe rapportages.
Hier is meer informatie te vinden over deze tool.

Leden