U bent hier:

Gerechtshof wijst vorderingen af in UBO-rechtszaak

17/11/2021

Privacy First heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de Voorzieningenrechter over het UBO-register op 18 maart. De Nederlandse rechter heeft in hoger beroep op 16 november geoordeeld en de vorderingen van Privacy First afgewezen.
De Voorzieningenrechter bevestigde in het kort geding van 18 maart al dat er alle aanleiding is om te twijfelen aan de rechtsgeldigheid van de Europese witwasrichtlijnen die de grondslag vormen voor het UBO-register. De uitspraak hierover van het Hof van Justitie van de EU wordt medio 2022 verwacht.
Het gerechtshof Den Haag vindt het echter niet aannemelijk dat UBO’s op korte termijn ernstige schade zullen lijden door openbaarmaking van persoonsgegevens, omdat een UBO deze gegevens meteen kan afschermen middels een verzoek aan het Handelsregister.
Lees het volledige persbericht hier.

Leden