U bent hier:

Groot onderhoud familiebedrijven

12/07/2021

KPMG: 'Als de motor van de Nederlandse economie groot onderhoud nodig heeft'

Familiebedrijven vormen de motor van de Nederlandse economie, maar die motor heeft dus bij tijd en wijle groot onderhoud nodig. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een crisis zoals de recente pandemie, of bij interne strubbelingen, bij ingrijpende marktontwikkelingen of in andere situaties waarin (externe) veranderingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de onderneming dan wel de bedrijfsvoering. Een specifieke aanleiding voor een dergelijk groot onderhoud is de bedrijfsopvolging. Dat is een uniek proces - hoogstwaarschijnlijk maakt elke ondernemer het maar één keer mee - en een buitengewoon complex proces, want het kan alle aspecten van de onderneming raken.

In het whitepaper geschreven door Mark Lof van KPMG gaat men nader in op de manier waarop dit 'groot onderhoud' is aan te pakken. Wat de reden ervoor ook is, het doel is altijd het benutten van de kansen die de nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen. Rond de bedrijfsopvolging geeft KPMG in dit kader bijzondere aandacht aan drie vraagstukken: de familiedynamiek tijdens het proces, de strategieontwikkeling en tot slot de fiscale aspecten.

Download het document.

Leden