U bent hier:

FBNed Connects: Wat staat er op de agenda van de RvC in 2023?

Veel familiebedrijven bevinden zich in een ‘perfect storm’. Geopolitieke ontwikkelingen veroorzaken grote onzekerheid, marges staan onder druk vanwege hoge energieprijzen en inflatie, het vinden en binden van talent is een enorme uitdaging en de maatschappij stelt hogere eisen ten aanzien van het realiseren van positieve duurzame impact. Tegelijkertijd speelt de ambitie om het familiebedrijf beter over te dragen aan de volgende generatie.

Albert Jan Thomassen gaat tijdens deze FBNed Connects in gesprek met Fennemiek Gommer over wat de consequenties zijn van deze ontwikkelingen voor de agenda, het functioneren, de dynamiek en de samenstelling van de RvC. Fennemiek is voorzitter van de Raad van Commissarissen bij FBNed-leden Walraven Group en Ridder en commissaris van de scale-up Vivolta en het Italiaanse familiebedrijf TESYA Group. Fennemiek is gespecialiseerd in ‘purpose-driven’ strategie en businessinnovatie. 

Thema’s die tijdens de FBNed Connects aan de orde komen zijn onder meer: 

Welke prioriteit moeten onderwerpen als duurzaamheid en maatschappelijke impact in 2023 krijgen op de agenda van de RvC? Wat vragen de huidige complexe uitdagingen van een RvC en de familie?

Wat betekenen deze uitdagingen voor de samenstelling van de RvC? Als de ‘ongoing business’ zoveel extra aandacht vraagt, hoe zorg je dan dat je ook blijft innoveren? 

Tijdens de online bijeenkomst is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen met andere leden.

Leden