U bent hier:

FBNed Connects: Lasten en lusten van de structuurvennootschap

Het wel of niet overgaan naar een structuurvennootschap is een dilemma waarvan wij regelmatig horen dat FBNed-leden daarmee worstelen. De criteria voor een structuurvennootschap zijn cumulatief: een geplaatst kapitaal inclusief reserves van tenminste 16 miljoen euro, een ingestelde OR en een werknemersaantal van tenminste 100 in Nederland.

FBNed organiseert een online meeting voor familiebedrijven die met dit vraagstuk te maken hebben of nog niet zo lang een structuurvennootschap zijn en graag willen leren wat de ervaringen bij andere familiebedrijven zijn.

Vragen die onder andere aan de orde komen zijn:

  • Wat zijn de voor- en nadelen van een structuurvennootschap?
  • Hoe kunnen wij voldoende zeggenschap behouden?
  • Hoe werkt het verlichte structuurregime?
  • Wat zijn de implicaties voor de RvC en de OR?
  • Zijn er mogelijkheden om het structuurregime te vermijden of in ieder geval zo lang mogelijk uit te stellen?
  • Wat zijn de consequenties als we het niet melden bij de KvK?
  • In hoeverre veranderen de aansprakelijkheden van de aandeelhouders en bestuurders?
  • Welke consequenties heeft het voor de publicatie van cijfers en het jaarverslag?

Leden