U bent hier:

My Way

My Way is een persoonlijk leiderschapsprogramma waarin een combinatie van kennis en ‘best practices’ van het familiebedrijf, én de eigen persoonlijke ontwikkeling als leider geïntegreerd zijn.

Doelgroep

My Way is voor opvolgers in het familiebedrijf die directieverantwoordelijkheid hebben of zullen krijgen, in het bedrijf of in de familieholding. Deelnemers hebben in ieder geval al de nodige werk- en managementervaring opgebouwd.

Inhoud

Het programma zorgt voor verdieping in het inzicht in jezelf als leider; wat voor een leider ben jij en op welke wijze wil je het bedrijf en het directieteam leiden? Je krijgt veel beter in de gaten wat het effect is van je leiderschapsstijl op anderen.

Je leert in welke situaties welke leiderschapsstijl effectief en resultaatgericht is. Je verbreedt daardoor je leiderschapsvaardigheden, niet alleen in het bedrijf maar ook in de familie.

Governance
Een kennisdeel is opgebouwd rond governance van het bedrijf en de familie. Hoe verhouden de governance-organen zich tot elkaar? Hoe is de dynamiek tussen de verschillende organen zoals STAK, familie-aandeelhouders, directie, RvC of RvA?

Strategische leiderschapsuitdagingen
Een van de dagen staat in het teken van strategische leiderschapsuitdagingen. Paolo Morosetti, Professor of Strategic and Entrepreneurial Management aan de Bocconi Universiteit in Italië begeleidt deze dag. Informatieoverdracht en werken aan de uitdagingen van het eigen bedrijf staan centraal. Je leert op een meer strategische wijze bezig te zijn met vraagstukken en dilemma’s.

Communicatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Aan bod komen onder andere communicatiestijlen, beïnvloedingsstrategieën, onderhandelingsstrategieën en het omgaan met weerstanden en conflicten. Verder is er aandacht voor de dynamiek en de emoties van de senior generatie die horen bij het loslaten. Ervaringsgerichte oefeningen doe je niet alleen met je medegroepsgenoten, maar ook met professionele acteurs.

My Way is zo opgezet dat je met elkaar een proces ingaat waarin je telkens opnieuw de mogelijkheid krijgt om opgedane inzichten te toetsen en opnieuw in te brengen in de groep. Dat leidt ertoe dat je aan het einde van het programma vaak positief verrast bent over de stappen die je gezet hebt. Stappen die je graag wilde zetten, maar waar je om wat voor reden dan ook niet aan toe kwam.

Ervaring leert dat als My Way is afgerond, de groep regelmatig bijeen blijft komen door bezoeken aan elkaars bedrijf en het bespreken van vraagstukken. Daarmee heeft iedere deelnemer een aantal ‘buddies’ waar hij/zij op terug kan vallen. 

Data en duur

My Way bestaat uit tien bijeenkomsten gedurende een jaar: één blok van twee aaneengesloten dagen en negen blokken van één dag.
Data worden vastgelegd in overleg met deelnemers.

We zijn bezig met het opstarten van een nieuwe groep die in het najaar 2024 zal starten. Heb je interesse, neem dan contact op met Eveline Maas.

Locatie

FBNed in Langbroek.

Inschrijving en kosten

Heb je interesse in deelname? Neem dan contact op met Eveline Maas. Na inschrijving word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Inclusief EQI assessment, onderwijs, accommodatie, studiemateriaal en maaltijden bedraagt de investering voor deelname aan het programma €11.650,- per persoon (excl. BTW). 

Ook als je geen lid bent van FBNed kun je deelnemen aan dit programma. Je kunt je aanmelden via dit formulierVoor niet-leden geldt een toeslag van 25% (exclusief btw). Als het bedrijf binnen een jaar na deelname aan de workshop lid wordt van FBNed, wordt deze toeslag verrekend met de contributie. 

Reviews

Eerdere deelnemers zeiden over dit programma het volgende.

“Door My Way heb ik zelf het leiderschap genomen over mijn loopbaan in het familiebedrijf”
“Ik ga conflicten met familieleden niet langer uit de weg”
“Ik heb geleerd veel meer voor mezelf op te komen en te blijven staan voor mijn mening”
“Leiderschap is ook je meer verdiepen in de tegenpartij, dat heb ik hier geleerd”
“Als opvolger moet ik me meer vastbijten in visie en strategie”
“Het is leuk om te zien dat mensen in het bedrijf mij nu zien staan als de nieuwe leider”
“Ik hoef niet tegen mijn vader op te boksen maar gebruik hem als sparring partner”
“Veranderingen kosten tijd, daarvoor kan ik nu geduld opbrengen”
“Onzekerheid heeft iedereen, dat is een geruststelling”
“Ik heb meer begrip gekregen voor de positie van mijn vader en dat loslaten heel moeilijk is voor hem”

Leden