U bent hier:

Basiscursus Inzicht in de financien van het familiebedrijf

Om de rol van certificaat- of aandeelhouder goed te vervullen is het van belang om de cijfers van het familiebedrijf te kunnen interpreteren.

De cursus is modulair opgebouwd en bestaat uit een tweedaagse basiscursus en twee verdiepingsdagen. De twee verdiepingsdagen zijn onderdeel van het gehele cursuspakket, maar worden ook los van elkaar aangeboden.

In de basiscursus van twee aaneengesloten dagen leren deelnemers de financiële cijfers van hun eigen familiebedrijf interpreteren. Deelname levert kennis van belangrijke financiële begrippen en stelt deelnemers in staat financiële consequenties te overzien en betere en onderbouwde financiële beslissingen te nemen.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de tweedaagse basiscursus:

 • Hoe wordt het resultaat berekend?
 • Onder andere baten en lasten, balans en winst- en verliesrekening.
 • Hoe wordt het resultaat en de financiële positie beoordeeld?
 • Onder andere diverse kengetallen, ratio’s  en werkkapitaal.
 • Wat betekent het resultaat voor de liquiditeitsontwikkeling?
 • Onder andere kasstroomoverzicht.
 • Hoe aan te kijken tegen financiering?
 • Onder andere eigen en vreemd vermogen, solvabiliteit.
 • Wat geeft financiële verslaglegging weer?
 • Onder andere jaarrekening en directieverslag.
 • Wat is de impact van wet- en regelgeving?

Bij het bespreken van bovenstaande hoofdthema’s worden de jaarrekeningen van de deelnemende organisaties gebruikt. Hierdoor is de kennis direct toepasbaar in de praktijk.

Na het volgen van de basiscursus hebben deelnemers basiskennis en vaardigheden ontwikkeld waardoor zij beter kunnen meepraten en meebeslissen in aandeelhoudersvergaderingen.

De derde en vierde cursusdag bieden verdieping. Na het volgen van deze dagen hebben deelnemers aanknopingspunten om over de waarde van (onderdelen van) het familiebedrijf en investeringsvoorstellen van gedachten te wisselen. Ook hebben ze een beter begrip van de (geconsolideerde) jaarrekening en juridische en fiscale aspecten van het familiebedrijf. Zij worden een betere gesprekspartner van accountant en directie en in aandeelhoudersvergaderingen.

Dag 3 Thema: Financiële analyse en management

 • Strategische en operationele analyse
 • Financiële structuur en waardecreatie
 • Investeringsanalyse: wel of niet investeren?
 • Fusies en overnames: hoe, waarom, valkuilen, waardebepaling
 • Fiscale, emotionele en marktwaarde en prijs van het familiebedrijf
 • Waardering en overdracht van aandelen

Dag 4 Thema: Jaarverslaggeving & structuur van het familiebedrijf

 • Waardering van deelnemingen in de jaarrekening
 • Enkelvoudige versus geconsolideerde cijfers
 • Kasstroomanalyse
 • Fiscale deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid
 • De economische, juridische en fiscale structuur van het familiebedrijf

Doelgroep

(Toekomstige) certificaat- en aandeelhouders.

Het is nuttig als meerdere leden uit dezelfde familie deelnemen. Dit bevordert een brede toepassing van de opgedane kennis en vaardigheden

Er kunnen maximaal drie families deelnemen.

Data en duur

Het programma bestaat uit een tweedaagse en uit twee losse dagen voor de verdieping.

De data zijn:
Tweedaagse basiscursus: 25 & 26 oktober 
Verdiepingsdag ‘Financiële analyse en management’: 18 juli
Verdiepingsdag ‘Jaarverslaggeving & structuur van het familiebedrijf’: 19 juli

Locatie

Tweedaagse basiscursus: Kasteel Engelenburg, Brummen.

Verdiepingsdagen: FBNed, Langbroek

Kosten

De gehele cursus (tweedaagse & twee verdiepingsdagen):
€ 2.435,- per deelnemer (exclusief btw), inclusief studiemateriaal, overnachting, eten en drinken

De tweedaagse basiscursus:
€ 1.670 per deelnemer (exclusief btw), twee aaneengesloten dagen met diner en overnachting bij Kasteel Engelenburg te Brummen

Verdiepingsdagen:
Per verdiepingsdag geldt een tarief van € 640,- (exclusief btw).

Voor twee deelnemers van hetzelfde familiebedrijf geldt een korting van 5%, voor drie en meer deelnemers van hetzelfde familiebedrijf geldt een korting van 10%. 

Ook als je geen lid bent van FBNed kun je deelnemen aan dit programma. Je kunt je aanmelden via dit formulierVoor niet-leden geldt een toeslag van 25% (exclusief btw). Als het bedrijf binnen een jaar na deelname aan de workshop lid wordt van FBNed, wordt deze toeslag verrekend met de contributie. 

Programmaleider

 Kees de Jong

Programmaleider Kees de Jong is mede-eigenaar van Bureau Kees Horden. Hij geeft al tientallen jaren financiële trainingen, met name aan mensen zonder financiële achtergrond. Met passie en humor begeleidt hij mensen die inzicht willen krijgen in de financiële achtergronden van hun organisatie. Hij begeleidt ook een aantal FBNed-leden.

 

 

Reviews

Eerdere deelnemers over de basiscursus Inzicht in de financiën van het familiebedrijf:

“Kees geeft heel inspirerende, pragmatische voorbeelden. Ik ben geen financiële held, maar wilde de relevantie van jaarrekening en balans kunnen begrijpen. Dat doel is bereikt."

“Het heeft me echt handvaten en inzichten gegeven om de financiën van het familiebedrijf te begrijpen en de cijfers beter te beoordelen."

“De terminologie en de terugkoppeling naar je eigen BV geven een goede kijk op het geheel”

“De training heeft voor er voor gezorgd dat de jaarrekeningen beter te begrijpen zijn en het makkelijker en sneller te lezen zijn.”

“De cursus heeft verbanden gelegd tussen onderwerpen die wel al bij mij bekend waren, maar waarvan de onderlinge relatie nog niet duidelijk was.”

“Inzicht in de betekenis en functie van de cijfers, niet enkel in relatie tot eigen bedrijf maar ook van anderen.”

Voor vragen kun je contact opnemen met Eveline Maas, 06-15156335.

Leden