Wat vindt FBNed?

 • Bij de verkiezingen in 2012 werden familiebedrijven in geen enkel verkiezingsprogramma genoemd. Wel werd door sommige partijen het MKB beschreven als ‘de motor van de economie’, maar enige aandacht voor familiebedrijven ontbrak. Dit was opm
  [...]
 • Het is opmerkelijk om te constateren dat familiebedrijven door wet- en regelgeving worden achtergesteld ten opzichte van Venture Capital funds en Private Equity partijen ten aanzien van het investeren in innovatieve bedrijven en start-ups.
  [...]
 • Het UBO-register is actueel in politiek Den Haag. Er zijn Kamervragen gesteld en de minister heeft daarop geantwoord. FBNed heeft een notitie geschreven om inzicht te geven in de stand van zaken en de zorgen die er leven. Het UBO-register l
  [...]
 • Eind 2015 is het initiatief ‘betaalme.nu’ gelanceerd. Het is een initiatief van de Supply Chain Finance Community, dat steun krijgt vanuit het ministerie van Economische Zaken (EZ). Binnen het initiatief Betaalme.nu wordt samengewerkt met g
  [...]
 • dinsdag 12 januari 2016

  De invoering van het UBO-register

  De komst van het UBO-register is een feit. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, de uiteindelijk gerechtigde of begunstigde van bijvoorbeeld een vennootschap of een trust. Een UBO is iedere natuurlijke persoon die voor meer dan 25% (i
  [...]
 • Het Europees parlement heeft op 8 september 2015 een “own-initiative report” over familiebedrijven in Europa geaccordeerd. Het rapport is uiterst belangrijk voor de familiebedrijven in Europa aangezien het formele politieke erkenning van he
  [...]
 • De economische crisis heeft de nadelen van vreemd vermogen en financieel gedreven organisatiedoelstellingen voldoende aangetoond. De reactie van de politiek en overheden is: meer toezicht en controle, leidend tot extra administratieve laste
  [...]
 • En het standpunt van FBNed.  Op FD.nl verscheen 9 februari 2015 het artikel met de titel "Familiebedrijven moeten openheid geven over hun aandeelhouders". Familiebedrijven worden verplicht hun grootaandeelhouders te laten inschrijven in ee
  [...]
 • maandag 01 december 2014

  Financieringsproblemen. Hoezo?

  Deze column verscheen in de Fambizz Post van november 2014, geschreven door Albert Jan Thomassen Er breken interessante tijden aan voor familiebedrijven. ‘Access to finance’, met name voor het MKB familiebedrijf, is een actueel thema dat
  [...]
 • zaterdag 01 november 2014

  Uitdagingen binnen Europa

  European Family Businesses (EFB) heeft op haar site een aantal uitdagingen benoemd, waar familiebedrijven in Europa voor staan.  Het standpunt van EFB over het versterken van eigen vermogen vindt u hier.  En de opvolgingskwestie staat hier
  [...]