Standpunten

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de belastingherziening of het openbaar aandeelhoudersregister? Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven? In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen? Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. Onder "Wat vindt FBNed?" vindt u onze meest recente standpunten.