Medewerking commissarissenonderzoek 2017

21 augustus 2017

Sinds 2008 doen Aalt Klaassen (researcher/consultant) en prof. Herbert Rijken (hoogleraar aan de Vrije Universiteit) onderzoek onder commissarissen. Al sinds de start van het onderzoek in 2008 zijn familiebedrijven betrokken bij het onderzoek. Dat levert een kleurrijk beeld op.

Opzet onderzoek 2017
De vragen over activiteiten, competenties en samenwerking zijn nagenoeg gelijk aan de afgelopen jaren, zodat de trends in de periode vanaf 2008 kunnen worden geanalyseerd. Naast deze repeterende vragen wordt dit jaar aandacht geschonken aan de werkgeversrol, rapportages van commissies naar RvC, tijdsbesteding, vergoedingen en de teamrollen in relatie tot uzelf, de RvC en de RvB.
Het onderzoek is volledig op basis van anonimiteit. Resultaten zijn niet te herleiden naar de afzonderlijke respondenten.

Vragenlijst invullen
Als u een commissariaat/ toezichthoudende functie hebt of secretaris bent van een RvC of lid van een directie die met een RvC werkt, nodigen de onderzoekers u uit mee te doen aan de 2017-editie van het onderzoek over en met commissarissen.
Door op deze link te klikken komt u rechtstreeks in de vragenlijst. Deze vragenlijst moet in één keer ingevuld worden en dat kan afhankelijk van hoeveel vragen u invult 4 tot 5 kwartier kosten. U kunt echter zelf kiezen welke vragen u wel of niet invult. Een beperkt aantal kenmerkvragen is ‘verplicht’. Hoe meer u en uw collega commissarissen / directieleden/secretarissen van de RvC invullen des te hoger is de toegevoegde waarde.
U kunt de vragenlijst tot 21 september 2017 invullen.

Terugkoppeling naar deelnemers
De deelnemers van het onderzoek krijgen het publieksrapport toegestuurd. Daarnaast organiseert Grant Thornton, de hoofdsponsor van het onderzoek, een aantal besloten bijeenkomsten waar de resultaten worden besproken. Partner Board in Balance stelt gratis drie (zelf)evaluaties van RvC’s beschikbaar.