Minder ziekteverzuim in familiebedrijven

Manon Schonewille21 april 2017

Morten Bennedsen, professor op INSEAD, de beroemde business school in Frankrijk, heeft samen met een aantal
collega's onderzoek gedaan naar welke factoren van invloed zijn op het ziekteverzuim van werknemers. Daaruit blijkt dat dat ziekteverzuim voor een belangrijk deel wordt bepaald door bedrijfscultuur. Zij vonden dat als werknemers voor een andere werkgever gaan werken, zij hun verzuim aanpassen aan dat wat gebruikelijk is bij de nieuwe werkgever. Bedrijfscultuur heeft dus invloed op het gedrag van werknemers. Ook vonden de onderzoekers dat het ziekteverzuim in familiebedrijven lager ligt dan in andere bedrijven. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn volgens de onderzoekers de andere beloningsstructuur bij familiebedrijven en een omgeving die minder afwezigheid stimuleert. Familiebedrijven houden afwezigheid goed in de gaten en zorgen voor een omgeving van loyaliteit. In familiebedrijven zie je ook meer dat werknemers die veel afwezig zijn, minder snel een salarisverhoging krijgen.

Het onderzoek is genaamd “Drivers of Effort: Evidence from Employee Absenteeism” en u vindt er hier meer over.