U bent hier:

Uitdagingen in het familiebedrijf

Een programma over continuïteit, eigendom en goed bestuur voor families met een bedrijf.

Doelgroep

Alle familieleden zijn welkom, ongeacht hun opleiding, werkervaring of werkzaamheid in het familiebedrijf. Uitgangspunten voor deelname aan het programma zijn:

 • Deelnemen met het gehele gezin of een groep familieleden werkt het best, zo leert de ervaring.
 • Lukt dat niet dan nemen tenminste 2 leden van een familie deel, bij voorkeur van meerdere generaties.
 • In het programma word je uitgedaagd om met je eigen familieleden de voor jullie relevante vraagstukken te onderzoeken. Maximaal 5 families volgen tegelijkertijd het programma.

Inhoud

Dit programma is voor families die willen werken aan belangrijke vraagstukken rondom continuïteit, opvolging, eigendom, bestuur en samenwerking. Je leert elkaar op een andere manier beter kennen. Je ontdekt hoe je er als familie in staat en wat je voor de toekomst van het familiebedrijf belangrijk vindt. Doordat je met andere ondernemende families aan dit programma deelneemt leer je ook van elkaar. 'Uitdagingen in het Familiebedrijf' biedt je als familie diepgaand inzicht en concrete handvatten voor de eigen situatie.

Het programma biedt:

 • Beproefde concepten om de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen familie en bedrijf goed in te vullen.
 • Beter inzicht in eigendom en bestuur en hoe dat kan veranderen door groei en opvolging.
 • Verbetering van overleg en besluitvorming binnen de familie.
 • Inzicht in het opvolgingsproces.
 • Concrete adviezen en een actieplan om uw eigen vraagstukken effectief op te pakken.

Deelnemers stappen met elkaar een gezamenlijk leerproces in. Je eigen situatie wordt gebruikt om praktische tools en inzichten aan te reiken. Korte presentaties worden afgewisseld met oefeningen en opdrachten die je zowel binnen de eigen familie doet als samen met andere families. Cases van familiebedrijven worden besproken. Dit zijn niet alleen de succesverhalen, ook aan mislukkingen wordt aandacht besteed.
Naast de begeleiders zijn er ook gastsprekers van andere familiebedrijven.

Uitdagingen in het familiebedrijf bestaat uit twee modules.

Module 1

 • Dynamiek tussen familie en bedrijf
 • Hoe zit eigendom, leiding en bestuur in elkaar?
 • Wat zijn de belangrijkste vragen van families met een bedrijf?
 • Ontwikkelingsstadia van familiebedrijven en de uitdagingen
 • Opvolging en generatiewisseling
 • Werken met niet-familieleden in directie, RvC/RvA en StAK
 • Opstellen van de familie agenda: waar hebben wij aan te werken?

Module 2

 • Hoe de familie een asset kan blijven voor het familiebedrijf
 • Aandeelhouder zijn als je niet in het bedrijf werkt
 • De kracht van een eigendomsvisie en gedeelde waarden
 • Verstevigen van continuïteit door fair process
 • De voor- en nadelen van veel gebruikte instrumenten zoals het familiestatuut, familieraad en het bestuursreglement
 • Doorontwikkelen van de familie agenda: wat zijn onze prioriteiten?

Na elke module ga je naar huis met een concrete agenda voor je eigen familiebedrijf.
Naast de vaste programmaleiders zijn er enkele gastsprekers uit toonaangevende familiebedrijven.

Data en duur

De data worden in overleg met de ingeschreven deelnemers bepaald. De programmaduur is 2 keer 2 dagen. 

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in het midden van het land.

Inschrijving 

Inschrijving kan via de activiteitenkalender indien het porgramma gepland is.
Heb je interesse voor deelname, geef dit dan door aan Eveline Maas. Ook niet-leden kunnen hun interesse kenbaar maken aan Eveline.

Kosten

Kosten voor deelname zijn afhankelijk van het totaal aantal deelnemers dat aan de cursus meedoet. Het cursusgeld wordt voor aanvang van de opleiding gefactureerd.

Indien het bedrijf geen FBNed lid is, dan geldt een toeslag van 20% (excl. BTW). Als het bedrijf binnen een jaar na de start van het programma lid wordt van FBNed, dan wordt de toeslag verrekend in de lidmaatschapsprijs.

Programmaleiders

Albert Jan Thomassen

Albert Jan is directeur van FBNd en al sinds 1986 actief in de wereld van familiebedrijven. Hij heeft zich ontwikkeld tot een expert in governance- en opvolgingsvraagstukken in familiebedrijven. Als docent en moderator ontwierp hij vele programma’s en workshops voor familiebedrijven, onder meer voor Tias Business School, de Rijksuniversiteit Groningen, FBNed en FBN International. Met Jacqueline van Zwol schreef hij het boek Het Familiestatuut.

 

Ilse Matser

Ilse was tot voor kort lector Familiebedrijven aan de Hogeschool Windesheim en directeur van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven. In 2013 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht op het onderzoek ‘Strategic resources and family firm performance’. Momenteel schrijft ze een praktijkboek voor eigenaren van familiebedrijven. Daarnaast is ze onder meer actief als voorzitter van het STAK-bestuur van het Groningse familiebedrijf NNZ en als adviseur voor bedrijfsfamilies

Leden