U bent hier:

Inzicht in de financien van het familiebedrijf

Dit interactieve programma geeft (toekomstige) certificaat- en aandeelhouders zonder financiële achtergrond inzicht in de cijfers van hun familiebedrijf.

Doelgroep

(Toekomstige) certificaat- en aandeelhouders
Het is nuttig als meerdere leden uit dezelfde familie deelnemen. Dit bevordert een brede toepassing van de opgedane kennis en vaardigheden.
De meeste deelnemers hebben een HBO/WO werk- en denkniveau.
Op verzoek kan deze cursus ook online verzorgd worden en/of als in-family training.

Inhoud

Om de rol van certificaat- of aandeelhouder goed te vervullen is het van belang om de cijfers van het familiebedrijf te kunnen interpreteren. 
In de basiscursus leren deelnemers de financiële cijfers van hun eigen familiebedrijf interpreteren. Deelname levert kennis van belangrijke financiële begrippen en stelt deelnemers in staat financiële consequenties te overzien en betere en onderbouwde financiële beslissingen te nemen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe wordt het resultaat berekend?
  Onder andere baten en lasten, balans en winst- en verliesrekening.
 • Hoe wordt het resultaat en de financiële positie beoordeeld?
  Onder andere diverse kengetallen, ratio’s  en werkkapitaal.
 • Wat betekent het resultaat voor de liquiditeitsontwikkeling?
  Onder andere kasstroomoverzicht.
 • Hoe aan te kijken tegen financiering?
  Onder andere eigen en vreemd vermogen, solvabiliteit.
 • Wat geeft financiële verslaglegging weer?
  Onder andere jaarrekening en directieverslag.
 • Wat is de impact van wet- en regelgeving?
   

Bij het bespreken van bovenstaande hoofdthema’s worden de jaarrekeningen van de deelnemende organisaties gebruikt. Hierdoor is de kennis direct toepasbaar in de praktijk. Na het volgen van deze cursus hebben deelnemers basiskennis en vaardigheden ontwikkeld waardoor zij beter kunnen meepraten en meebeslissen in aandeelhoudersvergaderingen.

De derde en vierde cursusdag bieden verdieping. Na het volgen van deze dagen hebben deelnemers aanknopingspunten om over de waarde van (onderdelen van) het familiebedrijf en investeringsvoorstellen van gedachten te wisselen. Ook hebben ze een beter begrip van de (geconsolideerde) jaarrekening en juridische en fiscale aspecten van het familiebedrijf. Zij worden een betere gesprekspartner van accountant en directie en in aandeelhoudersvergaderingen. 

Dag 3 Thema: Financiële analyse en management

 • Strategische en operationele analyse.
 • Financiële structuur en waardecreatie.
 • Investeringsanalyse: wel of niet investeren?
 • Fusies en overnames: hoe, waarom, valkuilen, waardebepaling.
 • Fiscale, emotionele en marktwaarde en prijs van het familiebedrijf.
 • Waardering en overdracht van aandelen.

Dag 4  Thema: Jaarverslaggeving & structuur van het familiebedrijf

 • Waardering van deelnemingen in de jaarrekening.
 • Enkelvoudige versus geconsolideerde cijfers.
 • Kasstroomanalyse.
 • Fiscale deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid.
 • De economische, juridische en fiscale structuur van het familiebedrijf.

Lees hier een artikel over de cursus dat eerder verschenen is in het FBNed magazine.

Data en duur

De tweedaagse basiscursus wordt gegeven op 6 & 7 december. Overnachting is inbegrepen.

De twee verdiepingsdagen zijn onderdeel van het gehele cursuspakket, maar worden ook los van elkaar aangeboden. Data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Regelmatig bieden we de cursus voor families aan als 'in-family' training, zowel op locatie als online. Bij interesse hiervoor kun je contact opnemen met Eveline Maas.

Locatie

De Engelenburg, Brummen.

Kosten en inschrijving

De kosten voor de tweedaagse basiscursus op locatie bedragen €1.540,- per deelnemer (exclusief btw).
Per extra (verdieping) cursusdag wordt € 660,- per deelnemer (exclusief btw) in rekening gebracht.
Heb je interesse in de gehele cursus (basis & verdieping), neem dan contact op met Eveline Maas.

De kosten voor de online basiscursus bedragen €1.200,- per deelnemer (exclusief btw).
Per extra online cursusdag (verdieping) wordt € 600,- per deelnemer (exclusief btw) in rekening gebracht.
Voor de gehele online cursus (acht ochtenden, basis & verdieping) is het totale bedrag €2.100,-

Voor twee deelnemers van hetzelfde familiebedrijf geldt een korting van 5%, voor drie en meer deelnemers van hetzelfde familiebedrijf geldt een korting van 10%.

Je kunt je inschrijven via de activiteitenkalender.
Het bedrag wordt voor aanvang van de cursus gefactureerd.

Ook niet-leden kunnen deelnemen aan dit programma. Voor hen geldt een toeslag van 25% (excl. BTW). Als het bedrijf binnen een jaar na de start van het programma lid wordt van FBNed, dan wordt deze toeslag verrekend met de contributie. 

Programmaleider

 Kees de Jong

Programmaleider Kees de Jong is mede-eigenaar van Bureau Kees Horden. Hij geeft al tientallen jaren financiële trainingen, met name aan mensen zonder financiële achtergrond. Met passie en humor begeleidt hij mensen die inzicht willen krijgen in de financiële achtergronden van hun organisatie. Hij begeleidt ook een aantal FBNed-leden.

 

 

Reviews

Eerdere deelnemers aan de online cursus Inzicht in de financiën in het familiebedrijf:

“Kees geeft heel inspirerende, pragmatische voorbeelden. Ik ben geen financiële held, maar wilde de relevantie van jaarrekening en balans kunnen begrijpen. Dat doel is bereikt."

“Ik vind het een goede formule voor deze tijd.”

"Het heeft me echt handvaten en inzichten gegeven om de financiën van het familiebedrijf te begrijpen en de cijfers beter te beoordelen."

“Heel knap hoe Kees de cursus online vormgeeft, zowel qua inhoud en vorm als qua proces.”

Voor vragen kun je contact opnemen met Eveline Maas, 06-15156335.

Leden