U bent hier:

Inzicht in de financien van het familiebedrijf

Dit interactieve programma geeft (toekomstige) certificaat- en aandeelhouders zonder financiële achtergrond inzicht in de cijfers van hun familiebedrijf.

Doelgroep

(Toekomstige) certificaat- en aandeelhouders
Het is nuttig als meerdere leden uit dezelfde familie deelnemen. Dit bevordert een brede toepassing van de opgedane kennis en vaardigheden.
Het maximale aantal deelnemers is acht personen. Het minimale aantal deelnemers is drie personen. De meeste deelnemers hebben een HBO/WO werk- en denkniveau.
Op verzoek kan deze cursus ook verzorgd worden als in-family training.

Inhoud

Om de rol van certificaat- of aandeelhouder goed te vervullen is het van belang om de cijfers van het familiebedrijf te kunnen interpreteren. De cursus is modulair opgebouwd en bestaat uit een tweedaagse basiscursus en twee verdiepingsdagen.
In de basiscursus van twee aaneengesloten dagen leren deelnemers de financiële cijfers van hun eigen familiebedrijf interpreteren. Deelname levert kennis van belangrijke financiële begrippen en stelt deelnemers in staat financiële consequenties te overzien en betere en onderbouwde financiële beslissingen te nemen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe wordt het resultaat berekend?
  Onder andere baten en lasten, balans en winst- en verliesrekening.
 • Hoe wordt het resultaat en de financiële positie beoordeeld?
  Onder andere diverse kengetallen, ratio’s  en werkkapitaal.
 • Wat betekent het resultaat voor de liquiditeitsontwikkeling?
  Onder andere kasstroomoverzicht.
 • Hoe aan te kijken tegen financiering?
  Onder andere eigen en vreemd vermogen, solvabiliteit.
 • Wat geeft financiële verslaglegging weer?
  Onder andere jaarrekening en directieverslag.
 • Wat is de impact van wet- en regelgeving?
   

Bij het bespreken van bovenstaande hoofdthema’s worden de jaarrekeningen van de deelnemende organisaties gebruikt. Hierdoor is de kennis direct toepasbaar in de praktijk. Na het volgen van deze cursus hebben deelnemers basiskennis en vaardigheden ontwikkeld waardoor zij beter kunnen meepraten en meebeslissen in aandeelhoudersvergaderingen.

De derde en vierde cursusdag bieden verdieping. Na het volgen van deze dagen hebben deelnemers aanknopingspunten om over de waarde van (onderdelen van) het familiebedrijf en investeringsvoorstellen van gedachten te wisselen. Ook hebben ze een beter begrip van de (geconsolideerde) jaarrekening en juridische en fiscale aspecten van het familiebedrijf. Zij worden een betere gesprekspartner van accountant en directie en in aandeelhoudersvergaderingen. 

Dag 3 Thema: Financiële analyse en management

 • Strategische en operationele analyse.
 • Financiële structuur en waardecreatie.
 • Investeringsanalyse: wel of niet investeren?
 • Fusies en overnames: hoe, waarom, valkuilen, waardebepaling.
 • Fiscale, emotionele en marktwaarde en prijs van het familiebedrijf.
 • Waardering en overdracht van aandelen.

Dag 4  Thema: Jaarverslaggeving & structuur van het familiebedrijf

 • Waardering van deelnemingen in de jaarrekening.
 • Enkelvoudige versus geconsolideerde cijfers.
 • Kasstroomanalyse.
 • Fiscale deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid.
 • De economische, juridische en fiscale structuur van het familiebedrijf.

In het FBNed magazine van juli 2019 is een artikel verschenen over de cursus.

Data en duur

De tweedaagse basiscursus start op 25 september om 9.30 uur en eindigt op 26 september rond 17.00 uur. Diner en overnachting zijn inbegrepen.

De overige twee verdiepingsdagen zijn onderdeel van het gehele cursuspakket, maar worden ook los van elkaar aangeboden. Voor deze dagen geldt dat de data en locaties in overleg met de deelnemers worden vastgesteld.

Locatie

Kasteel Engelenburg, Brummen

Kosten en inschrijving

Kosten van de gehele cursus (tweedaagse basiscursus en twee verdiepingsdagen) bedragen €2.395,- (exclusief btw) per deelnemer, inclusief studiemateriaal hotelovernachting en maaltijden.
Indien gekozen wordt voor het volgen van de cursus in losse onderdelen, dan zijn de kosten als volgt:
Tweedaagse basiscursus € 1.540,- (exclusief btw) per deelnemer, inclusief diner en hotelovernachting.
De kosten per extra cursusdag bedragen € 660,- (exclusief btw) per deelnemer.

Korting bij meer deelnemers uit dezelfde familie aan dezelfde cursusdagen:

 • Bij twee deelnemers namens hetzelfde familiebedrijf 5% korting per deelnemer.
 • Bij drie of meer deelnemers namens hetzelfde familiebedrijf 10% korting per deelnemer.

Inschrijfmogelijkheid via de activiteitenkalender.

Het cursusgeld wordt voor aanvang van de opleiding gefactureerd en voldaan.
N.B. Ben je (nog) geen FBNed-lid, dan geldt een toeslag van 15% (exclusief btw). Deze toeslag wordt verrekend met de contributie indien het familiebedrijf binnen een jaar lid wordt van FBNed. 

Programmaleider

 

 

 Kees de Jong

Programmaleider Kees de Jong is mede-eigenaar van Bureau Kees Horden. Hij geeft al tientallen jaren financiële trainingen, met name aan mensen zonder financiële achtergrond. Met passie en humor begeleidt hij mensen die inzicht willen krijgen in de financiële achtergronden van hun organisatie. Hij begeleidt ook een aantal FBNed-leden.

Leden