U bent hier:

Overheid, smoor het ondernemerschap niet in de kiem!

28/03/2018

“Smoor het ondernemerschap niet in de kiem” is de oproep van een groep Nederlandse ondernemers richting de overheid. Een delegatie Nederlandse ondernemers (waaronder onze eigen voorzitter) en de (vice-)voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederlanders schreven een brandbrief aan premier Rutte.

Als voorbeelden die het ondernemerschap in de kiem smoren, noemt de groep:

  • Het (deels) openbare UBO-register waarin privacygevoelige informatie van de eigenaren van een onderneming binnenkort moet worden opgenomen.
  • De hogere belasting in box 2 uit het regeerakkoord die met terugwerkende kracht een extra claim legt op eerder opgebouwd vermogen. Een boete op ondernemen, aldus de ondernemers.
  • Gemeentelijke regelgeving; er zijn gemeentes waar particuliere woningbezitters in 4 jaar een procent of 4 minder OZB gingen betalen, terwijl lokale ondernemers 5 procent méér zijn gaan betalen. En daar komen alle lokale heffingen, de terrasvergunningen, de precariorechten, het te laat betalen door veel gemeenten en de concurrentievervalsing door de gemeentelijke groenvoorziening nog bij.

De brede delegatie van ondernemers doet een oproep aan de overheid om “op Prinsjesdag te komen met een voldragen ondernemerschapsagenda vanuit het Kabinet waarmee we deze maatregelen een halt kunnen toeroepen en de weeffouten uit het regeerakkoord (zoals de Box 2 boete!) kunnen herstellen.”

Leden