Niet-familiedirecteuren

Wat is niet-familiedirecteuren?
Als niet-familiedirecteur krijgt u inzicht in hoe ondernemende families denken, wat de impact van de familie op de onderneming is en hoe de dynamieken tussen familie en onderneming werken.

Voor wie is niet-familie directeuren bedoeld?
Dit programma is speciaal ontwikkeld voor directeuren en managers die in directie van familiebedrijven zitten, en die niet zelf tot de aandeelhoudende familie behoren.

Wat biedt niet-familie directeuren in het familiebedrijf?
De ervaring leert dat het voor niet-familiedirecteuren niet altijd makkelijk is om - naast de verantwoordelijkheid en het goed vervullen van de directiefunctie - ook goed om te gaan met de dynamiek van de aandeelhouders en de betrokken familieleden. Dat maakt de rol voor de persoon zelf en voor anderen niet altijd even duidelijk.

Door deelname aan het programma zal de niet-familiedirecteur de familie beter kunnen ondersteunen en uitdagen waar mogelijk. Hij kan de verdere ontwikkeling en professionalisering van het familiebedrijf versnellen. Er ontstaat meer begrip voor wat in de familie speelt. Daarnaast kan de niet-familiedirecteur – waar dat speelt - een betere begeleider van de volgende generatie zijn.

Het programma start ’s middags met de introductie en kennismaking en loopt door tot na het diner.
Afwisselend worden, aan de hand van de ingebrachte thema’s en dilemma’s, concepten aangereikt en mogelijke oplossingen besproken.

Tijdens de tweede dag wordt ingegaan op:

  • Family Business Governance; hoe organiseren succesvolle families zich
  • Opvolging en generatiewisselingen; het voorbereiden van de volgende generatie, selectie en beoordeling van opvolgers
  • Werken met familieleden; samenwerken met de senior generatie, hoe ver moet je gaan, en hoe ‘close kan je zijn
  • Mogelijke dilemma’s; functioneren van een familielid, conflicten tussen familieleden, wel of niet mede-aandeelhouder

Na de bijeenkomst gaat u met een gericht actieplan naar huis.

Ter afsluiting komt de groep na een half jaar weer bijeen om gedurende de middag en avond de ervaringen te bespreken.

Data en duur
Eénmaal een middag en avond éénmaal een ochtend en middag. De bijeenkomst na een half jaar wordt in onderling overleg vastgesteld.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het midden van het land. Overnachting en diner is inbegrepen.

Inschrijving en kosten
Inschrijving kan via het inschrijvingsformulier
Voor FBNed leden zijn de kosten voor een deelnemer € 2.495,- excl. BTW. De tweede deelnemer van hetzelfde familiebedrijf ontvangt een korting van 10% (excl. BTW). Voor niet leden geldt een toeslag van 15% (excl. BTW). Deze toeslag wordt verrekend met de contributie indien het familiebedrijf binnen een jaar lid wordt van FBNed.

In deze pdf staat een korte samenvatting van deze opleidingsinformatie.