Ik, mijn familie en het bedrijf

Een tweedaags programma speciaal ontworpen voor de ‘Next Generation’ aandeelhouders in het familiebedrijf.

Bij aandeelhouderschap in het familiebedrijf ligt de nadruk vooral op de financiële kant van je verantwoordelijkheid als aandeelhouder. Begrijp je de jaarverslagen, kan je inhoudelijke vragen stellen en zorg dragen voor jouw of jullie familieaandeel in het bedrijf?
Daar gaan we in deze opleiding niet mee aan de slag! Je verantwoordelijkheid als aandeelhouder gaat verder.

Dit programma helpt je om inzicht te krijgen in je verantwoordelijkheid als aandeelhouder van een familiebedrijf, welke rol jij daarin wil pakken en hoe je je daarop kunt voorbereiden en ontwikkelen.

Opzet van de opleiding
Tijdens deze opleiding combineren we kennis en elkaars ervaringen in familiebedrijven; met als rode draad werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Wie ben jij als aandeelhouder, waar zit je kracht en welke uitdagingen heb je om verder te groeien in je ontwikkeling?

Tijdens deze twee dagen sta jij zelf centraal.
Als NxG aandeelhouder leer je meer over onderwerpen als:

  • De verschillende rollen en taken van de aandeelhouder in de familie en het bedrijf
  • Welke rol past jou als aandeelhouder
  • Het verbinden van verleden, heden en toekomst in bedrijf en familie
  • Hanteren van confrontaties en conflicten
  • De verantwoordelijkheden van familie, directie, RvA/RvC en StAK.

Governance
Eén kennisdeel is opgebouwd rond governance in het bedrijf en in de familie. Hoe verhouden de governance organen zich tot elkaar? Hoe is de dynamiek tussen de verschillende organen zoals StAK, familie aandeelhouders, directie, RvC of RvA? Tijdens het diner zal een gastspreker vertellen over de invulling van zijn rol als aandeelhouder.

Communicatie
Een ander kennisdeel gaat over communicatie. Een concurrentievoordeel van familiebedrijven is een sterke aandeelhouder die snel kan schakelen. Soms moeten er ingrijpende besluiten genomen worden. Dan is goede communicatie van belang.

Aan bod komen o.a. je eigen communicatiestijl, hoe kom je over op de ander en hoe ga jij om met conflicten. Door ervaringsgerichte oefeningen met andere deelnemers worden onbewuste dynamieken in jezelf duidelijk, waardoor je bewuster leert handelen.

Na twee dagen

  • Heb je meer kennis over de governance dynamieken in de familie en in het bedrijf
  • Ben je je meer bewust van je persoonlijke drijfveren, je wensen en verwachtingen, je mogelijkheden en je leiderschap in je rol als aandeelhouder
  • Kan je op basis van het bovenstaande meer vanuit rust en ruimte keuzes maken
  • Weet je beter welke onderwerpen je wilt bespreken met andere familieleden

Programmaleiding
Maike van der Donk en Jos Meekers.

Over Maike van der Donk
Ik heb als tiener besloten niet het familiebedrijf in te gaan. Ik ben bewust in de corporate wereld gaan werken. Ruim 10 jaar geleden ben ik teruggekeerd naar familiebedrijven. Ik heb me ontwikkeld tot coach en facilitator gespecialiseerd in het analyseren en ontwerpen van veranderingsprocessen in familie- en organisatiesystemen. Uitgangspunten in mijn werk zijn communicatie, leiderschap, uitdaging, durven gaan staan voor wat je wilt. ‘Familie en bedrijf, met alles wat daarbij hoort, zit diep verankerd in mijn geschiedenis, en vormt mijn inspiratie voor het werken met familiebedrijven.’

Over Jos Meekers
Jos is woonachtig in België en de dynamiek van familiebedrijven is hem niet vreemd: 18 jaar actief als manager in een internationaal familiebedrijf. Hij leeft samen met zijn vrouw en hun drie zonen, waarvan zij nog steeds deel uitmaakt van hun familiebedrijven. Als coach en trainer werkt hij op het snijvlak van organisatie- en persoonlijke thematiek om mensen en teams hun ware potentieel, talenten en leiderschap bewuster te laten ervaren.

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats op een locatie in het midden van het land, voor deelnemers goed bereikbaar.

Inschrijving
Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

Kosten
Inclusief onderwijs, accommodatie, studiemateriaal en maaltijden bedraagt de investering voor deelname aan het programma € 1.595,- per persoon (excl. BTW). Indien men geen FBNed lid is, dan geldt een toeslag van 15% (excl. BTW). Deze toeslag wordt verrekend met de contributie indien het familiebedrijf binnen een jaar lid wordt van FBNed.

Betaling
Het cursusgeld wordt voor aanvang van de opleiding gefactureerd en voldaan.

In deze pdf staat een korte samenvatting van deze opleidingsinformatie.