Disclaimer

De informatie op FBNed.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de openbare inhoud zonder bronvermelding is uitdrukkelijk verboden. Voor herpublicatie van (een deel van) de inhoud van het ledenplatform is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig.

FBNed streeft naar zo volledig en nauwkeurig mogelijke informatie die zij op deze site biedt, maar biedt geen garanties en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik of nalatigheid van informatie op FBNed.nl. Want ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van FBNed.nl, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.
 
FBNed.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van deze site. FBNed.nl verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. FBNed.nl zorgt ervoor om de persoonlijke informatie van elke bezoeker met de grootste zorg te behandelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en zal deze informatie niet aan derden verstrekken.
 
In sommige gevallen worden gegevens verzameld van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system dat u gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.