Reparatiewetgeving BOR

30 november 2016

In het Belastingplan 2017 is een aanpassing van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) opgenomen. Ondanks uitvoerige behandeling in de Tweede Kamer en een actieve lobby van FBNed is deze aanpassing overeind gebleven. De staatssecretaris ziet dit als reparatiewetgeving naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad in april 2016. Indirecte belangen van minder dan 5%, die door een holding worden gehouden die een onderneming drijft, komen niet meer in aanmerking voor de BOR. Ook wanneer deze belangen gehouden worden in het verlengde van de door de holding gedreven onderneming en dus tot het ondernemingsvermogen behoren. De staatssecretaris geeft aan dat er zeker situaties denkbaar zijn waarin een belang van minder dan 5% in een ander lichaam van belang kan zijn voor de bedrijfsvoering, maar dat is dan simpel gezegd pech.
De uitzondering voor door vererving, schenking of huwelijksvermogensrecht verwaterde (indirecte) belangen in familiebedrijven, waarbij onder voorwaarden het indirecte belang niet minimaal 5% maar 0,5% hoeft te zijn, blijft onverkort van kracht.

Actie FBNed
Wij hebben actief contact gezocht met politici en enkele politici hebben ook zelf contact met ons opgenomen. Het is goed om te zien dat FBNed in politiek Den Haag duidelijk gezien wordt als dé spreekbuis voor de familiebedrijven in Nederland. In debatten werd het kabinet meerdere keren opgeroepen om met FBNed in gesprek te gaan en dit in de toekomst van te voren te doen.
CDA heeft samen met de ChristenUnie een amendement (voorstel wetswijziging) ingediend om het ondernemingsvermogen als uitgangspunt wel overeind te houden, maar de ongewenste effecten die de staatssecretaris wil voorkomen ook te blokkeren. Doordat staatssecretaris Wiebes (VVD) dit amendement heeft ontraden, is er geen meerderheid in de Tweede kamer ontstaan voor dit amendement.

Toekomst
De BOR is essentieel voor de continuïteit van familiebedrijven. Wij blijven onze contacten met de politiek intensiveren en wij houden de ontwikkelingen rondom de BOR zeer nauwkeurig in de gaten. Indien u vragen heeft over de voorgestelde reparatiewetgeving of de ontwikkelingen van de BOR kunt u contact opnemen met Stefan Tax.