Communities

In een groeiende vereniging met meer diversiteit is het belangrijk dat leden ook in een kleinere groep ervaringen kunnen uitwisselen. Daarom introduceerde FBNed in 2015 communities: met gelijken kan in de vertrouwde en veilige FBNed omgeving gesproken worden over de dilemma’s en uitdagingen die hen bezighouden. 

Wat willen we met een community bereiken?

Een FBNed community is onderdeel van het lidmaatschap en verbindt FBNed leden die in dezelfde fase van hun loopbaan of rol in de familie en/of het bedrijf zitten. Per community worden er relevante bijeenkomsten, sprekers en programma’s georganiseerd. 

FBNed koppelt gelijkgestemde leden aan elkaar, met als doel kennis te kunnen delen, ideeën op te doen en onderlinge relaties sterker te maken.

Welke communities biedt FBNed?

Wij verdelen onze leden over de volgende communities:

 • Explorers: familieleden van 16 tot ongeveer 25 jaar, die niet werkzaam zijn in het familiebedrijf.

 • New leaders: potentiële opvolgers tussen de 25 en midden 30 die werkzaam zijn in het familiebedrijf (maar nog niet in een eindverantwoordelijke functie).

 • Now leaders: directieleden, CEO's en DGA's.

 • Senior leaders: directieleden in strategische rollen en uittredende directeuren.

 • Key executives: directieleden, CEO's, CFO's en holdingdirecteuren van buiten de familie.

 • Custodians: Betrokken familieleden, meestal aandeelhouders en soms werkzaam in het bedrijf in niet-leidinggevende functie.

 • Commissarissen: leden van de Raad van Advies en de Raad van Commissarissen.

 • StAK bestuurders: familieleden die actief zijn als bestuurder in hun Stichting Administratiekantoor.

De leden zijn ingedeeld in één van de communities. Nieuwe communities kunnen op verzoek en als mogelijk later nog gestart worden.

 

Wat biedt een FBNed community?

 • Learning Community’; een structurele verbinding met een kleinere groep FBNed leden die in dezelfde fase van hun loopbaan of rol in de familie en/of het bedrijf zitten.

 • ‘Leiderschap’; het ontwikkelen en verbeteren van je leiderschap in de rol die je hebt binnen familie en/of bedrijf

 • Bijeenkomsten’; twee specifieke bijeenkomsten voor de community per jaar; deze bijeenkomsten kunnen divers zijn. Van een themabijeenkomst waar ook andere FBNed leden aanwezig zijn tot een workshop in een kleine groep.

 • Thema’s’; (inter)nationale sprekers en thema’s kunnen op verzoek van een community of een groep opgepakt worden en leiden tot bijvoorbeeld een themabijeenkomst of workshop.

 • ‘FBNed Forums’; groepen van maximaal 8 personen die vier tot zes keer bij elkaar komen om met elkaar van elkaar te leren.

Kosten

Het lidmaatschap van een community is gratis.