U bent hier:

Rondetafelgesprek Bedrijfsopvolging en de kunst van het loslaten

Het overdragen van leiding en zeggenschap kan een ingewikkeld proces zijn. Je geeft als het ware de sleutels van het bedrijf en van ‘de schatkist’ uit handen.  Het loslaten van de verantwoordelijkheid en van wat vertrouwd is geeft veel stof tot nadenken en vaak ook zorgen: blijft het wel goed gaan? Het ontwikkelen van vertrouwen in de opvolger en het loslaten van je eigen positie en verantwoordelijkheid zijn essentieel, zowel voor de acceptatie van de opvolger bij de medewerkers als voor de continuïteit van het familiebedrijf. 

Wat kun je doen en welke vaardigheden kun je ontwikkelen om de kans op een succesvolle overdracht te vergroten? Hoe kun je als overdrager ondersteunend zijn naar de opvolger en het familiebedrijf? Hoe ga je om met je nieuwe rol in het familiebedrijf?
Wat kun je verwachten van jouw opvolger, en van familieleden en medewerkers van het bedrijf? Wat is er nodig en gewenst om vanuit vol vertrouwen het stokje over te dragen en los te laten? 

Hierover gaan we in gesprek met ondernemers die bezig zijn met het proces van overdracht en hun eigen toekomstige rol. Albert Jan Thomassen begeleidt het gesprek en geeft inzicht in de opvolgingslessen die binnen FBNed zijn opgedaan in de afgelopen 24 jaar.

Dit rondetafelgesprek is gericht op het uitwisselen van ervaringen en van elkaar leren.
De bijeenkomst is bedoeld voor senior leaders die zich voorbereiden op overdracht aan de volgende generatie, de overdracht al in gang hebben gezet of net hebben afgerond.

Leden