U bent hier:

FBNed Connects: Het familiestatuut levend houden

In deze FBNed Connects gaan we in gesprek met Anton de Groot (derde generatie) over het familiestatuut van De Groot & Slot. De Groot en Slot is een internationaal opererend familiebedrijf met een bijzonder specialisme: uienzaad. De derde generatie staat aan de leiding van het bedrijf en de tweede generatie is vertegenwoordigd in de STAK en de familieholding. 

In 2003 is de eerste versie van het familiestatuut opgesteld. In 2015 heeft de eerste revisie plaatsgevonden en sinds 2020 wordt gewerkt aan een nieuwe versie. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het inrichten van de governance van het bedrijf conform een structuurvennootschap. 

Vraagstukken die tijdens de FBNed Connects aan de orde komen:

  • Wat was de aanleiding om het familiestatuut te herzien?
  • Wie zijn er betrokken bij de revisie van het familiestatuut?
  • Hoe zorg je dat het proces gestructureerd verloopt?
  • Welke rol speelt de externe begeleider en over welke kwaliteiten moet deze persoon beschikken?
  • Welke onderwerpen komen aan de orde en waar zitten de knelpunten?
  • Hoe ga je om met familieleden die op afstand staan?
  • Hoe verloopt de besluitvorming?
  • Hoe kom je tot consensus met 30 aandeelhouders?

Aansluitend is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

Leden