U bent hier:

Generatiebijeenkomst: Toekomst in het familiebedrijf: wat wordt jouw rol?

Tijdens de generatiebijeenkomst gaan ouder/kindkoppels in gesprek met andere NxG’ers en hun ouders over hun toekomst en hun rol binnen het familiebedrijf.

Tijdens een driegangendiner voeren deelnemers wisselende een-op-eengesprekken met NxG’ers en ouders. Deelnemers krijgen zo de kans om in een ongedwongen sfeer met andere ouders en hun kinderen relevante onderwerpen te bespreken, die wellicht nog niet eerder besproken zijn met de eigen ouder of zoon/dochter. Door interactie te faciliteren tussen de verschillende generaties kan meer inzicht en begrip ontstaan voor elkaars perspectief. 

Vragen die aan de orde komen:

  • Welke rol spelen druk en verantwoordelijkheid bij de keuze voor het familiebedrijf?
  • Hoe creëer je openheid over wederzijdse verwachtingen? 
  • Wat zijn lastige keuzes en dilemma’s?

Doelgroep

De bijeenkomst is gericht op NxG’ers van 20 tot 30 jaar, die al een rol hebben binnen het bedrijf of zich hierop voorbereiden, en hun ouders.

Deelnemers over de generatiebijeenkomst:

‘Je kunt zoveel van elkaar leren, ongeacht de leeftijd.’

‘Dagen als deze zetten je aan het denken.’

‘Dit inspireert voor leuke nieuwe gesprekken binnen mijn eigen familie.’

Bijzondere locatie

Kasteel Amerongen is een prachtig ‘huys’ uit de zeventiende eeuw. Het kasteel, de inventaris en de tuin vormen een eenheid die in Nederland niet veel voorkomt. 
Kasteel Amerongen heeft een rijke familiegeschiedenis. De familie Van Aldenburg Bentinck was de laatste eigenaar die het kasteel bewoonde. In 1977 droegen de nazaten het kasteel over aan Stichting Kasteel Amerongen die tot doel heeft het kasteel in stand te houden en open te stellen voor publiek.

De generatiebijeenkomst start in het Poortgebouw van Kasteel Amerongen. Jemima de Brauwere, dochter van de laatste gravin, vertelt over de geschiedenis van het kasteel en het besluit van de familie om het kasteel over te dragen aan de stichting. Jemima de Brauwere is bestuurslid van Stichting Kasteel Amerongen en beheerder en eigenaar van het nabijgelegen landgoed Zuylestein. Aansluitend verzorgen Lodewijk Gerretsen, conservator van Kasteel Amerongen, en Jemima de Brauwere een rondleiding door het kasteel.

Na de rondleiding volgt het driegangendiner in Restaurant Bentinck, op het landgoed. Tussen voor- en hoofdgerecht vertellen FBNed-leden Jan en Leonard van Oord hoe kunst een rol speelt bij het binden en boeien van generaties en over hun samenwerking met Vereniging Rembrandt.

Programma

16.30 uur            Ontvangst in het Poortgebouw van Kasteel Amerongen met een hapje en drankje 
16.45 uur            Welkom door FBNed en Vereniging Rembrandt, inleiding over de familiegeschiedenis van het kasteel door Jemima de Brauwere
17.15 uur            Rondleiding door het kasteel onder leiding van conservator Lodewijk Gerretsen en Jemima de Brauwere
18.15 uur            Voorgerecht: een-op-eengesprekken tussen NxG’ers en ouders 
19.05 uur            Jan en Leonard van Oord over hoe kunst generaties kan boeien en binden 
19.25 uur            Hoofdgerecht: wisseling NxG/ ouder-koppels 
20.15 uur            Nagerecht: wisseling NxG/ ouder-koppels
20.45 uur            Afsluiting met koffie en thee: napraten met eigen kind/ ouder
21.15 uur            Einde

Het maximale aantal deelnemers is vijftig. Een aanmelding voor deze bijeenkomst geldt voor twee personen (ouder en kind).

De Vereniging Rembrandt

De Vereniging Rembrandt is in 1883 opgericht door particuliere kunstliefhebbers. Met steun uit particuliere middelen steunt de onafhankelijke vereniging meer dan 125 Nederlandse musea bij het aankopen, onderzoeken en restaureren van topkunst. Ook regionale kunstmusea kunnen rekenen op steun van de vereniging, zo werden voor Kasteel Amerongen een 17e-eeuws kabinet van de Amsterdamse kastenmaker Jan van Mekeren en twee schotels uit het zogenaamde Aldenburg-servies aangekocht. 

Parkeren

  • Op de Margaretha Turnorlaan voor het kasteel is beperkte mogelijkheid tot gratis parkeren. Als dit parkeerterrein vol is,  zijn er diverse andere parkeerplaatsen in het dorp.

Kosten

 € 75,- per persoon.

Leden