U bent hier:

Cursusdag Jaarrekening & financiële analyse

Voor (toekomstige) eigenaren van een familiebedrijf is het belangrijk om de financiële structuur van het eigen familiebedrijf te doorgronden. Het helpt je in je functioneren als eigenaar. Daarom organiseren wij een cursusdag rondom het thema jaarrekening lezen en financiële analyse.

Doelgroep

Deze cursusdag is bedoeld als verdiepingsdag voor leden die de tweedaagse basiscursus Inzicht in de financiën hebben gevolgd. Ook voor personen met een financiële achtergrond kan het zinvol zijn om deze dag te volgen. 

Inhoud

We beginnen met een korte samenvatting van de kennis uit de basistraining waarin de onderwerpen balans, winst- & verliesrekening, kasstroomoverzicht en kengetallen (ratio’s) aan de orde komen. 

Daarna wordt ingegaan op de meest recente jaarrekening van de familiebedrijven van de deelnemers. Daarbij besteden we aandacht aan de financiële gezondheid op basis van liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteitskengetallen. 

Verder gaan we in op de financiële structuur van deze familiebedrijven. Die structuur wordt aan de hand van de jaarrekeningen van de deelnemende familiebedrijven ontrafeld en uiteengezet. We gaan enerzijds in op het verband en de samenhang tussen holding, deelnemingen, dochtermaatschappijen en consolidatie en/of fiscale eenheid en anderzijds op de impact van de bestaande financiële structuur op de eerder besproken kengetallen.

Kosten en inschrijving

Voor deze cursusdag wordt € 660,- per deelnemer (exclusief btw) in rekening gebracht.

Voor twee deelnemers van hetzelfde familiebedrijf geldt een korting van 5%, voor drie en meer deelnemers van hetzelfde familiebedrijf geldt een korting van 10%.

Ook niet-leden kunnen deelnemen aan dit programma. Voor hen geldt een toeslag van 25% (excl. btw). Als het bedrijf binnen een jaar na de start van het programma lid wordt van FBNed, wordt deze toeslag verrekend met de contributie. 

Heb je vragen, neem dan contact op met Eveline Maas.

Programmaleider

Programmaleider Kees de Jong is mede-eigenaar van Bureau Kees Horden. Hij geeft al tientallen jaren financiële trainingen, met name aan mensen zonder financiële achtergrond. Met passie en humor leidt hij mensen op die inzicht willen krijgen in de financiële achtergronden van hun organisatie. Hij begeleidt ook een aantal FBNed-leden.

Reviews

Deelnemers over de basiscursus Inzicht in de financiën van het familiebedrijf:

“Kees geeft heel inspirerende en pragmatische voorbeelden. Ik ben geen financiële held, maar wilde de relevantie van de jaarrekening en balans kunnen begrijpen. Dat doel is bereikt."

“De cursus heeft me echt handvaten en inzichten gegeven om de financiën van het familiebedrijf te begrijpen en de cijfers beter te beoordelen."

“De terminologie en de terugkoppeling naar je eigen B.V. geven je een goede kijk op het geheel.”

“De training heeft ervoor gezorgd dat ik de jaarrekening beter begrijp en deze makkelijker en sneller kan lezen.” 

“De cursus heeft verbanden gelegd tussen onderwerpen die bij mij al wel bekend waren, maar waarvan de onderlinge relatie nog niet duidelijk was.” 

“De cursus gaf me inzicht in de betekenis en functie van de cijfers, niet enkel in relatie tot ons eigen bedrijf, maar ook dat van anderen.” 

Leden