U bent hier:

Hoe betrek je kinderen bij het opvolgingsproces?

Opvolging is een cruciaal en ingewikkeld thema voor familiebedrijven. Het opvolgingsproces begint al vanaf het moment dat de volgende generatie geboren wordt. Ouders willen hun kinderen het liefst vrijlaten in hun keuzes, maar tegelijkertijd willen zij graag dat het familiebedrijf wordt voortgezet.

Dit programma van anderhalve dag gaat dieper in op het betrekken van kinderen bij het opvolgingsproces, en dan met name op de informele kant van het bedrijfsopvolgingsproces. 

Voor een succesvolle bedrijfsopvolging zijn informele processen namelijk net zo belangrijk als formele. Het gaat hierbij om wat bewust en onbewust door ouders aan kinderen wordt meegegeven over het familiebedrijf. Deze informele kant kan de emotionele betrokkenheid van kinderen van 0 tot 25 jaar bij het bedrijf stimuleren. 

Inhoud

Tijdens de masterclass wordt aan de hand van praktische en theoretische kaders de informele kant van het opvolgingsproces uitgelegd. Hierbij wordt ingezoomd op de vroege fase, waarin processen tussen ouders en kinderen van invloed zijn op de mate van emotionele betrokkenheid van het kind bij het familiebedrijf en/of de bedrijfsfamilie. Deze emotionele betrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle opvolgingsprocessen. Het stimuleren ervan is een precair proces.

“Aan de ene kant wil je dat jouw kind wortelt in het bedrijf en tegelijk wil je dat hij of zij vleugels houdt, vrijheid voelt om te kiezen. Maar als ze te veel wortelen, vliegen ze niet; geef je ze te veel vleugels, vliegen ze weg.” 

Naast kennisoverdracht gaan deelnemers ook actief aan het werk met een aantal opdrachten, zowel individueel als in kleine groepjes.

Je krijgt:

  • Inzicht in de informele dynamieken binnen het opvolgingsproces.
  • Herkenning en inzicht door uitwisseling van ervaringen met andere deelnemers.
  • Reflectie op je het opvolgingsproces binnen jouw familie.
  • Meer bewustwording van jouw invloed op het opvolgingsproces.
  • Handvaten voor het proces tussen jou en je kinderen.

​​​​​​​Doelgroep
Dit programma is met name gericht op New en Now Leaders die bewust willen omgaan met de voorbereiding van hun jonge of jongvolwassen kinderen van 0 tot 25 jaar op een eventuele rol in het familiebedrijf. Ook al zal de overdracht pas over tien tot dertig jaar plaatsvinden.

Data en locatie
Start 18 maart 2022 om 9.30 tot 19 maart 13.30. Overnachting en maaltijden zijn inbegrepen.
Locatie is nog niet bekend.

Aan dit programma kunnen maximaal twaalf deelnemers meedoen.

De kosten bedragen €1250,- per deelnemer.

Programmaleider
BMFlCdHdjjfb-LeKGHfC21nZuGyr7eb-Dt3_J4ByjNFK6et6Ix75ZAILmQ9vFZ6oouspJv61k3II66NVVhAoITur_gFHZ4Ug6hVpkczI9G8vsTHRUPRAE8MzQBxSWvyniIUQispiMira Bloemen-Bekx is gespecialiseerd in de dynamieken van het opvolgingsproces in bedrijfsfamilies. In oktober 2020 won zij The Best Doctoral Dissertation Award voor haar proefschrift over familiebedrijven: ‘Enriching the Early Phases of the Succession Process: An Explanation of the Role of Social Mechanisms in Business Families’. Mira is momenteel Dean van het Institute of Future Environments aan de Hanzehogeschool in Groningen. 

Voor vragen over dit programma kun je contact opnemen met Eveline Maas, 06-1515 6335.

Ook niet-leden kunnen deelnemen aan de masterclass. Indien het bedrijf geen FBNed-lid is, dan geldt een toeslag van 25% (excl. btw). Als het bedrijf binnen een jaar na de start van het programma lid wordt van FBNed, wordt de opslag verrekend in de lidmaatschapsprijs.

Leden