U bent hier:

FBNed Connects: Hoe organiseer je een effectieve familieraad?

Een familieraad is een overlegorgaan van de familie over het familiebedrijf. Een familieraad is vooral zinvol als het aantal familieleden dat betrokken is bij het bedrijf groter wordt dan het gezin. Het doel van de familieraad is meerledig: het versterken van de betrokkenheid bij het familiebedrijf, het vergroten van de onderlinge verbondenheid en het stroomlijnen van informatie en besluitvorming over het bedrijf en andere gezamenlijke belangen. 

Door het instellen van een familieraad wordt het makkelijker dingen te organiseren en af te stemmen met de andere bestuursorganen, zoals het STAK-bestuur, de RvC/RvA en de directie. Het is een onderdeel van de family governance. Voor de directie is het een voordeel dat alle familiebelangen georganiseerd op tafel komen.

In deze FBNed Connects gaan we in op hoe je een familieraad effectief organiseert en wat familie en bedrijf in de praktijk van een familieraad kunnen verwachten. 

Albert Jan Thomassen presenteert tips over en inzichten in de rol van de familieraad in de governance, en de samenstelling en organisatie van een familieraad. Vervolgens interviewt hij Willeke Eland over haar praktijkervaring met de familieraad van Westland. De familie Westland is met 45 aandeelhouders tot op de dag van vandaag 100% eigenaar van Westland Kaas B.V. en Willeke Eland is voorzitter van de familieraad.

Vraagstukken die aan de orde komen:

  • Welke onderwerpen worden besproken in de familieraad en hoe wordt de agenda samengesteld?
  • Hoe is de relatie tussen de familieraad en de STAK, RvB, RvC/RvA vormgegeven?
  • Wie hebben er zitting in de familieraad en hoe vaak komt de familieraad bijeen?
  • Op welke wijze speelt de familieraad een rol in de ontwikkeling van de NxG?
  • Wat zijn succesfactoren en valkuilen?

Aansluitend is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

Aanmelden kan via de inschrijflink op deze pagina.

Leden