U bent hier:

FBNed Connects: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

In april 2021 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze wet staat dat bedrijven met 250 of meer medewerkers vanaf 2024 verplicht zijn te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. 

Voor veel bedrijven is duurzaamheidsverslaglegging volkomen nieuw. De hoeveelheid werk die eruit voortkomt kan dan ook behoorlijk overweldigend zijn. Enerzijds omdat er weinig ervaring is, anderzijds omdat de deadline snel dichtbij komt. Als grootbedrijf moet je al in 2022 starten met de voorbereiding, om per 1 januari 2023 te kunnen starten met meten. Maar hoe doe je dat en waar begin je? Hierover organiseren we in samenwerking met MVO Nederland een online sessie. 

WAAROM JE DEZE FBNED CONNECTS WILT BIJWONEN:

  • Je komt meer te weten over wat de CSRD betekent voor jouw organisatie.
  • Je krijgt voorbeelden van de aanpak van andere bedrijven.
  • Je krijgt inzicht in hoe je deze grote opgave kunt opdelen in kleine onderdelen.
  • Je hoort wat de verplichte externe accountantscontrole inhoudt en hoe je je hierop kunt voorbereiden.

Emma Verheijke is partner Sustainability & Impact Advisory bij Grant Thornton. Zij geeft tijdens de sessie uitleg hoe je de wet kunt inzetten om duurzaamheid tot een integraal onderdeel te maken van de strategie. Als partner, consultant en trainer ondersteunt Emma een breed portfolio aan klanten (van bedrijven tot lokale overheden en non-profitorganisaties) met ESG, duurzaamheid- en impactstrategieën, -meting en -rapportage. 

CSRD
De CSRD staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en heeft als doel: zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. De wet vereist dat grote bedrijven gaan rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die zij hebben op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen. 

Je kunt de CSDR zien als handvat om duurzaamheid integraal op te nemen in de strategie van je familiebedrijf. Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland: “De CSRD biedt bedrijven de kans om duurzaamheid integraal te verankeren, zodat je kunt sturen op echte waardecreatie.”

VOOR WIE
Deze FBNed Connects is gericht op bedrijven met 250+ medewerkers.

Leden