U bent hier:

FBNed Connects: RvC of RvA?

We zien dat er bij familiebedrijven steeds meer aandacht is voor professionalisering van de governance. Dat kan aanleiding zijn om een Raad van Advies of een Raad van Commissarissen in te richten, of om een RvA om te zetten naar een RvC. Veel voorkomende redenen om een dergelijk orgaan in te richten zijn behoefte aan een klankbord voor het bestuur, opvolging of risicobeheersing. Een familiebedrijf kan ook verplicht zijn om een Raad van Commissarissen in te richten om te voldoen aan de eisen die de wet aan structuurvennootschappen stelt, of omdat de bank of een andere stakeholder hierop aandringt. 

In deze bijeenkomst gaan we in op de rol en toegevoegde waarde van een RvC en/of RvA voor een familiebedrijf en hoe deze organen succesvol kunnen functioneren binnen een familiebedrijf. Vraagstukken die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Wat kunnen ondernemers en familie in de praktijk verwachten van een RvC of RvA?

  • Wat is de ideale verhouding familie - niet-familieleden in een RvC of RvA? 

  • Hoe kom je aan geschikte leden?

  • Wat zijn de belangrijkste succesfactoren en valkuilen van een RvC en RvA binnen een familiebedrijf?

  • Hoe kan je de transitie van een RvA naar een RvC vormgeven?

Albert Jan Thomassen geeft een korte introductie over de mogelijkheden van en de verschillen tussen een RvC en RvA. Hidde Frankena is commissaris en lid van de Raad van Advies bij diverse familiebedrijven, waaronder Paques (President Commissaris), Kaak Group (RvC), Synerlogic (RvA) en Van Meeuwen Industries (RvA). Hij zal vanuit zijn praktijkervaring ingaan op bovenstaande vraagstukken.

Aansluitend is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

Leden